Trafiktips
Bilkörning

När man kör i skymning eller mörker behöver man maximalt med belysning. Det lönar sig att alltid köra med helljus när det är möjligt, utan att blända andra och där vägavsnittet inte annars har tillräcklig belysning. För att kunna varsebli i tid behöver man rikta blicken så långt bort som körljusen lyser.

”När det är dålig sikt räcker inte ens den mest effektiva ljusanvändningen. Genom att sänka hastigheten får man tillräckligt med spelrum för överraskande situationer”, påpekar Trafikskyddets kontaktchef Tapio Heiskanen.

Vid mötessituationer tipsar Heiskanen om att man ska växla till närljus då det mötande fordonets körljus bländar.

”Finländarna byter av artighet ofta till närljus alldeles för tidigt och körbanan blir då oupplyst under flera sekunder. Det är viktigt att se till att det inte blir en mörk stäcka mellan fordonen som kan gömma en fotgängare eller en älg.”

Vid en mötessituation ska man rikta blicken mot vägens högra kant. Det förhindrar att man bländas av mötande trafik. Om det mötande fordonet fortfarande kör med fjärrljusen tända ska man undvika att bli upprörd och börja blinka med lyktorna, utan koncentrera sig på sin egen körning.

Känn dina körljus

Föraren har ett ansvar att se till att körljusen är i skick på sitt fordon. Det kan vara stora variationer mellan olika bilmärken och –modeller och därför bör man när man lånar eller hyr en bil också utöver det väsentliga bekanta sig med körljusens funktion. Man kan fråga försäljaren om hjälp eller läsa i bilens handbok.

”Som exempel kan nämnas att vid användningen av varselljus på nyare bilar tänds inte bakljusen automatiskt på alla bilmodeller. Man kan använda varselljus när det är tillräckligt ljust ute, men då sikten är nedsatt till exempel på grund av morgondis eller regn. Då är det förarens sak att kompensera för teknikens felbedömning”, betonar Heiskanen.

Tilläggsinformation:

kontaktchef Tapio Heiskanen, Trafikskyddet, 020 7282 362

Tagit: 
körljusen