Trafiktips
Bilkörning

Varningsmärken som varnar för älg finns på vägsträckor där risken är stor att stöta på en älg. Det är skäl att ta varningsmärket på allvar. De oerfarna ettårskalvarna kan förstås också röra sig på andra områden än dem med varningsmärken.

”Det lönar sig att vara skärpt på områden där älgstängslet börjar och slutar. I synnerhet på dessa områden bör man hålla uppsikt på vägrenarna och i utkanten av körljusens ljuskäglor”, instruerar Trafikskyddets säkerhetsingenjör Ari-Pekka Elovaara.

Tidsmässigt inträffar älgolyckorna i skymningen, före och efter solnedgången. Störst är risken för en älgkollision en timme efter solnedgången.

”Älgarna vågar sig över vägen precis i skymningen när sikten är som sämst. Älgar och hjortar är flockdjur och där ett djur rör sig finns det oftast fler”, påminner Elovaara om.

Lägre hastighet ger tid att reagera

Älgar är stora djur och en älgolycka kan innebära allvarliga följder. Om man kör med en hastighet av 80 km/h eller 100 km/h vid ett olyckstillfälle har en synnerligen stor betydelse för föraren och passagerarna ur säkerhetssynpunkt.

”Kollisionshastigheten är en viktig faktor vid en älgkollision och en sänkning av hastigheten är det enda sättet att minska kollisionsrisken om ett hjortdjur rusar ut på vägen. I skymning, när sikten är nedsatt och på vägsträckor med mycket sly vid vägrenen ger en sänkt hastighet också mer tid för iakttagelser. Om man upptäcker en älg ska man genast minska hastigheten, även fastän älgen bara står still”, betonar Elovaara.

För att undvika en olycka

  •  Beakta älgvarningsmärken och sänk hastigheten på områden med varning för älg.
  •  Håll uppsikt över vägrenarna, i synnerhet om det finns buskage eller sly nära vägen.
  •  Sänk hastigheten omedelbart om du upptäcker en älg, även i fall att den står still långt från vägen.
  •  Använd fjärrljus så mycket som möjligt.
  •  Om en älg springer ut på vägen, håll dig i din egen körfil så länge som möjligt och försök väja bakom den.

Vid ett olyckstillfälle

  •  Varna övrig trafik och sätt ut varningstriangel.
  •  Om någon har skadats i olyckan, hjälp och ring efter hjälp. (Nödnumret är 112.)
  •  Anmäl alltid till polisen (112).

Olycksstatistik

Antalet älgolyckor har minskat med hälften från rekordsiffrorna i början av tvåtusentalet, men enligt undersökningar som Trafikskyddet har gjort ligger älgkollision på tredje plats bland det som man räds i trafiken. Fyra av tio finländare är rädda för att råka ut för en älgkollision. Läs mera om Trafikskyddets undersökning (på finska).

År 2012 inträffade inte en enda dödsolycka med vilt. Sammanlagt inträffade 1 321 viltolyckor och i dem skadades 108 personer. Totalt inträffade 3 880 olyckor med renar och i dem skadades 35 personer. Flest viltolyckor inträffade under perioden september-november, men juni-augusti var den näst farligaste tiden. Läs mera statistik om viltolyckor (på finska):

Tilläggsinformation

Ari-Pekka Elovaara, säkerhetsingenjör tfn 020 7282 315.

Trafikskyddet främjar säkerheten i vägtrafiken genom att påverka människornas trafikbeteende och trafikkulturen. Trafikskyddet är en centralorganisation för rikstäckande trafiksäkerhetsarbete och har 57 medlemssamfund. Genom 12 distriktsbyråer når verksamheten hela landet.