Meddelanden
Bilkörning
Mopedkörning
Riksomfattande

Rattfylleri är inte enbart att köra under påverkan av alkohol, även droger är ett ökande problem inom vägtrafiken. År 2018 var redan 40 procent av alla rattfyllerier drogfall.

I Trafikskyddets ungdomsenkät* framkom åter att upp till var fjärde (24 %) ungdom känner eller vet personligen någon som kört ett fordon drogpåverkad.

”Resultatet visar att trafiken inte heller ur denna synvinkel är något som är avskilt från det övriga livet. Användningen av droger har ytterligare ökat under de senaste åren, och det märks tyvärr också i trafiken. Att köra under påverkan av rusmedel är alltid en stor riskfaktor, och detta gäller oavsett rusmedlet – den som är berusad ska inte köra”, sammanfattar Anna-Liisa Tarvainen, verkställande direktör för Trafikskyddet.

Ungdomar har emellertid en sträng inställning mot drograttfylleri – nästan alla (94 %) som svarade på enkäten ansåg att det är en allvarlig trafikförseelse att köra drogpåverkad. Lika sträng var inställningen också mot att köra alkoholpåverkad.

”Den sociala normen är starkt för en nykter trafik. Det finns orsak att ytterligare stärka denna norm. Kamratkretsens och andra närståendes negativa inställning har en stor förebyggande effekt mot att köra berusad”, säger Tarvainen.

#Modig förhindrar att kompisen kör berusad – oavsett vilket rusmedel det är fråga om

Av alla som dör eller skadas på grund av rattfylleri är över en tredjedel i åldern 15–24 år. Rusmedel urskiljer sig som en stor riskfaktor vid olycksfall bland ungdomar, i synnerhet i sommartrafiken. Trafikskyddet vill stärka den negativa inställningen mot rattfylleri och för en kampanj kring månadsskiftet juli-augusti med sina samarbetspartner för att ungdomar ska vara nyktra i trafiken.

Kampanjen #modig uppmuntrar ungdomar att hindra kompisar från att köra berusade – genom att vid behov ta nycklarna av dem, om inte annat hjälper. Fler än nio av tio (92 %) som deltog i enkäten sade att de önskar att kompisarna skulle försöka hindra dem om de tänkte köra under påverkan. Nästan varje deltagare i enkäten (94 %) skulle helt eller nästan säkert hindra sin kompis från att köra berusad.

”Hela kompisgänget borde hålla koll, om man på sommarfesterna njuter av annat än sällskapet. En modig typ hindrar sin kompis från att köra under påverkan, vare sig det handlar om alkohol eller droger. Också den kompisen kommer att tacka dig senast följande dag”, säger Pasi Anteroinen, organisationschef på Trafikskyddet.

I kampanjen deltar denna gång youtubarna Jaakko Parkkali, Vinkare och Jasminsofi. De påminner ungdomarna via fiktiva berättelser på sina Instagram-konton att det inte är OK att köra berusad – och att man vid behov ska ingripa i kompisens beteende.

 

I kampanjen #modig deltar utöver Trafikskyddet också polisen, Trafikledsverket, kommunikationsministeriet, Trafikförsäkringscentralen och Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf samt Nätverket för förebyggande rusmedelsarbete.

*Våren 2018 utredde man med en enkät beteendet hos finländska ungdomar i åldern 15–20 år och vad de anser om att köra under påverkan. Enkäten genomfördes av Kantar TNS Oy på uppdrag av Trafikskyddet och totalt 625 ungdomar deltog i den.

 

Tagit: 
rohkee, rattijuopumus