Meddelanden
Bilkörning
Riksomfattande

Klikkaa infograafi isommaksi! Kuva: Kaisa Tanskanen/Liikenneturva

Rattfylleri handlar också om annat än att köra under påverkan av alkohol. Droger har redan i flera års tid varit ett växande problem i vägtrafiken. Enligt statistiken handlade närmare en tredjedel av alla rattfyllerifall om drogpåverkan år 2017.

Under våren undersökte* Trafikskyddet 15–20-åriga ungdomars åsikter om att köra under påverkan, och rentav var fjärde ungdom (24 %) meddelade att de personligen känner eller vet någon som kört ett fordon under drogpåverkan.

”Resultatet visar att drogerna är en etablerad del även av de ungas värld. Därför syns detta också i trafiken Att köra under påverkan är alltid en stor riskfaktor. Det spelar ingen roll vad du är påverkad av – du har ingenting att göra i trafiken i det tillståndet”, säger Laura Loikkanen som är planerare vid Trafikskyddet.

Nästan alla ungdomar (94 %) som deltog i enkäten ansåg ändå att det är en allvarlig eller mycket allvarlig trafikförseelse att köra bil under drogpåverkan.  Kompisarnas och de närståendes negativa inställning kan därför ha en viktig förebyggande inverkan när det gäller att köra under påverkan.

Kampanjen #modig sporrar till att ingripa – också när det handlar om att köra när man är ”hög”

Alkohol och droger framträder särskilt i sommartrafiken och i synnerhet i olyckor där ungdomar är inblandade. Av alla som dör eller skadas på grund av rattfylleri är över en tredjedel i åldern 15–24 år. Kampanjer har en viktig roll när man stärker inställningarna mot rattfylleri. Under högsommaren driver Trafikskyddet med sina samarbetsparter en kampanj för nykterhet i trafiken som särskilt riktas till ungdomar.

Kampanjen #modig sporrar till att ingripa när en kompis tänker köra under påverkan – till exempel genom att ta bilnyckeln av honom eller henne. Fler än nio av tio som deltog i enkäten sade faktiskt att de önskar att kompisarna skulle försöka hindra dem om de tänkte köra under påverkan.

”Kompisarnas ingripande spelar en betydande roll när det gäller att förhindra rattfylleri, speciellt om man under sommarens fester tänker använda också någonting annat än sunt förnuft. En modig typ hindrar sin kompis från att köra under påverkan, vare sig det handlar om alkohol eller droger. Antagligen kommer också kompisen att tacka för det senast nästa morgon”, säger Loikkanen.

För att stöda kampanjen och nå ut till ungdomar har man denna gång engagerat den superpopulära sketchgruppen Justimus. På deras Instagramkonto kan man på onsdagen den 20 juni se en berättelse med temat #modig, och publiken kan själva påverka hur den framskrider.

”Det handlar om en ny samarbetsform som används mycket runtom i världen, men som ännu är relativt ny i Finland. Det är svårt att nå ut till ungdomar, så vi sprider budskapet på deras villkor. Samarbetet med Youtubers är effektivt – Justimus har över en kvarts miljon följare på Instagram”, berättar Trafikskyddets organisationschef Pasi Anteroinen.

Kampanjen #modig ordnas av Trafikskyddet, Trafikverket, Trafiksäkerhetsverket Trafi, polisen, kommunikationsministeriet, Trafikförsäkringscentralen och Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf samt Nätverket för förebyggande rusmedelsarbete.

*Våren 2018 utredde man med en enkät beteendet hos finländska ungdomar i åldern 15–20 år och vad de anser om att köra under påverkan. Enkäten genomfördes av Kantar TNS Oy på uppdrag av Trafikskyddet och totalt 625 ungdomar deltog i den.