Meddelanden
Bilkörning
Riksomfattande

Stoppskylten ålägger föraren att stanna och att väja annan trafik som kommer från en förkörsberättigad riktning i korsningen. I en del korsningar med stoppskylt har platsen där man ska stanna markerats med en stopplinje. Om det inte finns en stopplinje, är det viktigt att föraren stannar på en plats där man har en så bra sikt som möjligt mot alla väsentliga riktningar.

”Stoppskylt används ofta i korsningar som kräver extra noggrannhet. Orsaken kan vara dålig sikt, stor mängd trafik eller en kombination av olika faktorer. Det kan ha skett flera olyckor eller farliga situationer i korsningen eller anslutningen och med hjälp av skylten försöker man förebygga sådana. Med skylten försöker man alltså säkerställa att föraren stannar sitt fordon före korsningen, och det är inte föraren som kan välja att iaktta eller inte iaktta skylten”, konstaterar Trafikskyddets kontaktchef Tapio Heiskanen.

Likgiltighet för trafikreglerna orsakar farosituationer

Även om stoppskyltens handlingsuppmaning är tydlig, körde 29 procent av alla förare förbi stoppskylten utan att stanna under kontrollen som Trafikskyddet utförde i fjol*. Över en tredjedel av förarna som svarade på Trafikskyddets enkät** uppger sig ha hamnat i en farlig situation när en annan förare har kört förbi stoppskylten utan att stanna.

”Anledningen till att man inte iakttar stoppskylten finns bakom ratten. Om föraren koncentrerar sig på sin mobil i stället för trafiken, kan det hända att stoppskylten blir förbisedd. Några stannar mer sällan p.g.a. bekantheten av rutten eller den egna hastigheten. Om den egna hastigheten är 30 km/h i stället för 40 km/h när man närmar sig skylten, kan det hända att man bara saktar farten lite i stället för att stanna i korsningen”, funderar Heiskanen.

Ändå är skylten så pass lätt igenkänd och så pass tydlig när det gäller skyltens handlingsuppmaning att Heiskanen misstänker att man ignorerar åläggandet helt enkelt för att man inte bryr sig om trafikreglerna.

”Flera farosituationer i trafiken uppstår i korsningsområden där det är av största vikt att iaktta skyltar och väjningsplikter både för ens egen och andras säkerhet”, betonar Heiskanen.

Upprepning: Jag har en stoppskylt framför mig, vad ska jag göra?

  • Stanna vid stoppskylten eller före stopplinjen. Det finns alltid en bra anledning till att skylten står där den står.
  • Observera noggrant även trafiken på fotgängar- och cykellederna.
  • Om korsningsområdet är halkigt eller om vinterunderhållet är bristfälligt, kontakta Väganvändarens linje tfn 0200 2100 (24 h/dygn). Stanna ändå vid stoppskylten – trots halkan måste du alltid iaktta trafikreglerna.

*Det gjordes totalt 4491 observationer vid Trafikskyddets uppföljning av stoppskyltar.

**Trafikskyddet utredde finländarnas upplevelser av farliga situationer genom en enkät vid månadsskiftet maj–juni 2019. Undersökningen genomfördes av Kantar Oy på uppdrag av Trafikskyddet och besvarades av 1 082 personer, varav 78 procent var bilister.