Meddelanden
Bilkörning
Riksomfattande

I Trafikskyddets enkät* som utfördes i maj utreddes finländarnas uppfattningar om trafiken, säkerhetstekniken och robotbilarna. Nästan sex av tio svarande anser det vara bra om bilens teknik automatiskt ser till att följa hastighetsbegränsningarna. 77 procent av de svarande önskar att bilen tar hand om att hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd till bilen framför.

”En del av förarna är alltså redo att ta emot teknikens hjälp även för det som kallas det grundläggande körandet. Mest nytta upplevs säkerhetstekniken ge som hjälp för hanteringen av bilen vid dåliga förhållanden eller för att lindra följderna vid kollisioner”, summerar Trafikskyddets kontaktchef Tapio Heiskanen.

En fjärdedel av de finländare som svarade på Trafikskyddets enkät har upplevt situationer där stabilitetskontrollsystemet har ingripit i körandet på ett sätt som varit till nytta. Fem procent upplever att systemet till och med har förhindrat en olycka.

”Forskningen visar att stabilitetskontrollsystemet främjar säkerheten. Även lane assistant är en egenskap som är till nytta till exempel för att förebygga olyckor som beror på trötthet eller annat liknande”, betonar Heiskanen.

Lång väg tills vi är redo för robotbilar

Nästan varannan svarande i Trafikskyddets enkät sade sig vara rädd för att robotbilarna inte tillräckligt väl ska kunna beakta säkerheten för fotgängare och cyklister. Ungefär fyra av tio svarande misstänkte att robotbilarna äventyrar trafiksäkerheten och endast var tredje trodde på att samspelet mellan robotbilarna och den traditionella trafiken sker utan problem.

De svarande skulle heller inte låta roboten ta hand om barn. Endast cirka var sjunde finländare skulle i dagsläget låta ett närstående barn i lågstadieåldern åka ensamt i en robotbil. Få vore redo att låta sitt bostadsområde fungera som testområde för robotbilar. Åtta svarande av tio anser att robotbilar borde markeras i trafiken så att de är lätta att upptäcka bland andra fordon.

”Människorna förhåller sig alltså både nyfiket och misstänksamt till robotbilarna, men riskerna bekymrar mest just nu. Särskilt när det är frågan om barn och oskyddad trafik”, tolkar Heiskanen.

”Säkerhetsteknikens utveckling kommer att ge många säkerhetsnyttor. Varje chaufför borde bekanta sig med bilens säkerhetsteknik och dess egenskaper. Chauffören kommer dock länge att vara fordonets mest intelligenta egenskap”, konstaterar Heiskanen.

Funderar du på en ny eller begagnad bil? Kontrollera dessa:

  • elektronisk stabilitetskontroll (ESC)
  • nödbromssystem
  • avåkningsvarnare

En aktiv säkerhetsteknik stöder föraren på vägen, korrigerar förarens fel och varnar vid behov. Som bäst bidrar den till att förebygga olyckor. En passiv säkerhetsteknik lindrar följderna av olyckor.

*Trafikskyddet utredde finländarnas åsikter och erfarenheter av robotbilar och säkerhetsteknik med en enkät i maj 2017. Undersökningen utfördes av Kantar TNS Oy. Antalet svarande var sammanlagt 1 035 var av 79 procent bilister.

Tagit: 
säkerhetstekniken, robotbilar