Meddelanden
Gående
Riksomfattande

Enligt Trafikskyddets observationer* under år 2018 stannar 92 procent – dvs. över nio av tio – av fotgängarna för rött ljus.

Observationsresultatet har förbättrats under de senaste åren: år 2016 stannade 85 procent av fotgängarna för rött ljus. Trafikskyddet har observerat fotgängarnas beteende vid trafikljus sedan 1993, och resultatet för år 2018 är det bästa någonsin.

”Det är fint att allt fler stannar för rött ljus även när de går, men det finns fortfarande rum för förbättring. Detta beror inte på okunnighet eftersom vi alla redan som barn lär oss vad rött och grönt ljus betyder”, betonar Leena Piippa, kontaktchef vid Trafikskyddet.

”I stället kan det till exempel vara fråga om ett observationsfel eller helt enkelt likgiltighet. Man kan uppleva situationen som ofarlig om man inte ser några bilar. I trafiken kan situationen dock förändras snabbt. Vi vuxna fungerar som förebilder och visar barn hur man ska korsa vägen”, påminner Piippa.

Fotgängare som går mot rött ljus orsakar farliga situationer

Nästan hälften (47 procent) av de finländare som nyligen svarade på Trafikskyddets enkät** uppger sig ha råkat ut för en farlig situation i trafiken på grund av att en annan person har gått mot rött ljus.

”Det kan uppstå problem och farliga situationer om man förhåller sig likgiltigt till trafikreglerna och inte tar hänsyn till andra. När man har bråttom tar man ofta risker, vilket till exempel kan innebära att man inte stannar för rött ljus. Om man gör så tillräckligt ofta kan det bli en dålig vana som i värsta fall kan leda till en olycka”, påpekar Piippa.

Utöver att respektera trafikljusen är det även bra att titta åt båda hållen för att kontrollera att det är säkert att korsa vägen, även om det är grönt ljus. På detta sätt kan fotgängaren säkerställa att bilisten har lagt märke till honom eller henne. Detta är särskilt viktigt om det är mörkt eller dåligt väglag.

”Man bör förstås komma ihåg att utöver fotgängarna själva bär även bilisterna ett stort ansvar för att det är säkert att korsa vägen. Föraren ska vara alert och uppmärksam och fokusera på att köra bilen på ett säkert sätt – i stället för att till exempel titta på sin telefon. Bilistens ansvar framhävs särskilt när fotgängaren korsar vägen på ett ställe där det inte finns trafikljus samt i korsningar. När du kör, kör”, uppmanar Piippa.

*Trafikskyddet har observerat fotgängarnas beteende vid trafikljus sedan 1993. År 2018 respekterade 92 procent av fotgängarna trafikljusen.

**Finländarnas åsikter om trafiken utreddes med hjälp av en enkätundersökning i maj–juni 2019. Enkäten genomfördes av Kantar TNS OY på uppdrag av Trafikskyddet och besvarades av 1 082 finländare, varav 78 procent, dvs. 849 personer, var bilister.

Tagit: 
fotgängare