Meddelanden
Motorcyklist
Riksomfattande

Under hösten utförde Trafikskyddet en omfattande motorcykelenkät* vars resultat visar att många motorister behöver uppdatering av sina färdigheter och kunskaper. Fler än hälften (55 procent) som besvarade enkäten ansåg det vara viktigt att motorcyklisterna regelbundet deltar i vidareutbildning. Varannan svarande (50 procent) tror att motoristernas säkerhet kan förbättras genom att öka motorcyklisternas körundervisning och vidareutbildning. Störst behov vad gäller utbildningen och kommunikationen upplevdes inom områdena förutsägande, motorcykelhantering samt synlighet, dvs. hur man bäst kan hjälpa bilisterna att lägga märke till en själv i tid.

”Det skulle nog göra alla väganvändare, även motorister, gott att uppdatera sitt kunnande. Motorcykelåkarens egna agerande spelar en stor roll för slutresultatet i olyckor även i de fall där motoristen inte har orsakat olyckan. Motorcykeln är en smart grej då den inte används på fel sätt. Därför är motorcyklistens viktigaste säkerhetsutrustning motoristen själv”, summerar utbildningsinstruktör Toni Vuoristo vid Trafikskyddet.

Dessutom anser en majoritet (93,5 procent) av de som besvarade enkäten att användningen av bra säkerhetsutrustning är en självklar del av motorcykelåkandet. Ändamålsenlig körutrustning förebygger skador och lindrar dem. Hjälmen är förstås viktigast, men det är även viktigt att skydda särskilt bröstet.

”Det verkar som om vägarna fylls av kunnigt motorcykelfolk. Motoristerna förstår väl att säkerheten är mycket mer än att kunna behärska cykeln. Man har pratat mycket om säkerhetsutrustningens betydelse genom tiderna, och det är fint att se att detta har gått fram. Det finns alltid saker som man kan göra bättre, till exempel berättade endast var tionde svarande att de använder bröstskydd. Men å andra sidan var det just ingen som använde sådana för tio år sedan”, funderar Vuoristo.

Motorcykelåkandet ger en särskild förtjusning

De som besvarade enkäten var nästan enhälliga (96,7 procent) om att motorcykelåkandet har en särskild förtjusning som andra fordon saknar. I enkätens öppna svar betonades bland annat frihetskänslan som motorcykeln ger samt möjligheten att glömma vardagens sysslor.

”Motorcykelkörning är en antidepressiv medicin – en fantastisk motvikt till ett psykiskt belastande arbete”.**

Samma förtjusning upplever säkert majoriteten av dem som åker till den årliga MC-mässan på Messukeskus i Helsingfors inkommande helg, dvs. den 31 januari–2 februari. Trafikskyddets monter 6g20 har särskilt motoristernas vidareutbildning som tema, men diskussionsteman är dessutom resultatet från den färska MP-enkäten som samlat nästan 5 000 svar.

”På vår mässavdelning kan du bekanta dig med till exempel de utbildningsmodeller och -material som Trafikskyddet utvecklat för motoristerna. Syftet med materialet är att hjälpa förarna identifiera trafikens risker och beakta dem i tid. Utbildningar ordnas årligen av många MC-klubbar runt om i Finland”, berättar Vuoristo.

*Trafikskyddet tog reda på motorcyklisternas åsikter, erfarenheter och synpunkter på motorcykelkörningen med en webbenkät hösten 2019. Den omfattande enkäten besvarades av sammanlagt 4 953 personer. Fler av enkätens resultat publiceras senare i vår.

** Ett citat från de öppna svaren i Trafikskyddets enkät.