Meddelanden
Gående
Riksomfattande

Enligt de uppföljningar* som Trafikskyddet genomförde ifjol stannar 88 procent – alltså nästan nio av tio – fotgängare när trafikljuset lyser rött.

”Vi lär oss alla redan som små vad rött och grönt trafikljus betyder. I stället för okunskap kan ett observationsfel eller likgiltighet vara orsaken till att man inte följer trafikljusen. Situationen kan även uppfattas som ofarlig om det inte kommer några bilar”, berättar Trafikskyddets kontaktchef Mari Voutilainen.

”Om man förhåller sig nonchalant till trafikregler och inte bryr sig om att ta hänsyn till andra i trafiken uppstår problem. Risktagningar orsakas ofta av stress och ett exempel på detta är att man inte följer trafikljusen. Om det upprepas tillräckligt många gånger kan detta bli en ovana som i värsta fall kan eskalera till en olycka”, tillägger Voutilainen.

Utöver att följa trafikljusen kan man även kontrollera säkerheten vid övergångsstället genom att ännu titta åt båda hållen, även om det är grönt ljus. På så sätt kan du kontrollera att även föraren som avser att svänga har lagt märke till dig. Det här är särskilt viktigt när det är mörkt eller vid dåligt väglag.

Att gå mot rött ljus anses som en allvarlig trafikförseelse

Bland alla som svarade på Trafikskyddets sommarenkät** anser nästan var femte (18 %) att det är en mycket allvarlig trafikförseelse att gå mot rött ljus och 36 procent anser att det är en ganska allvarlig trafikförseelse. Bland de som svarade ansåg 45 procent att förseelsen var ganska eller mycket lindrig.

”Särskilt nu när skolstarten närmar sig skulle det vara bra att komma ihåg att vi vuxna fungerar som exempel för barnen. Och inte endast för de barn som bor i samma hushåll. Barnen tar till sig intryck från den dagliga omgivningen och lär sig olika beteenden av oss alla. Det lönar sig att vara särskilt noggrann när man rör sig med barn. Att man inte börjar springa efter bussen mot rött ljus, utan att man följer trafikreglerna”, preciserar Voutilainen.

*Trafikskyddet har observerat fotgängarnas beteende vid trafikljus från och med år 1993. År 2017 följde 88 procent av fotgängarna trafikljusen.

*Finländarnas åsikter om trafiken utreddes med en enkätundersökning i maj 2018. Enkäten genomfördes av Kantar TNS OY på uppdrag av Trafikskyddet och 1 198 finländare svarade på den, av dem var 82 procent, det vill säga 967 bilförare.

Tagit: 
punaista päin, jalankulku