Meddelanden
Bilkörning
Riksomfattande

Trötthet är ett vanligt fenomen, i synnerhet i sommartrafiken. När dagarna är fulla av aktiviteter och nätterna är ljusa sover man ofta för lite och skjuter upp bilresorna till sen kväll. Även om man inte känner sig sömnig i början av körsträckan, tar tröttheten snabbt överhand.

”Trötthet är en av orsakerna bakom många olycksfall och ökar risken för farliga situationer. Tröttheten påverkar föraren på samma sätt som alkohol: körförmågan försämras, reaktionerna blir långsammare och föraren behöver mer tid för att observera, fatta beslut och agera”, beskriver Trafikskyddets kontaktchef Tuula Taskinen.

Vanligt att köra trött

Foto: Kaisa Tanskanen/Trafikskyddet

En enkät som Trafikskyddet genomförde i maj visar att finländska förare besväras av trötthet. 16 procent av dem som svarade på enkäten berättar att de någon gång under det senaste året varit så trötta när de kört bil att detta kan ha äventyrat säkerheten. 13 procent har varit rädda för att somna vid ratten och nästan en av tio har slumrat till under körning. Sju procent berättar att de råkat ut för ett tillbud på grund av trötthet.

”För många kan det vara svårt att uppskatta när man är för trött för att köra. Man övervinner inte tröttheten med enbart viljestyrka eftersom hjärnan inte ber om lov att börja sova. När man blir trött börjar man blinka långsammare, och ögonlocken är slutna under en längre tid. Dessa störningar i uppmärksamhet varar kanske först bara en halv sekund, men de leder lätt till flera sekunders mikrosömn. Man kan dock råka ut för en olycka utan att man ens somnar – det räcker att uppmärksamheten försämras”, konstaterar Trafikskyddets regionchef Rainer Kinisjärvi.

Nästan var tredje finländare berättar att orsaken till att de kört trötta är långa körsträckor. En fjärdedel säger att orsaken är arbetet. Cirka en sjättedel är trötta på grund av sömnlöshet, sin livssituation eller att de helt enkelt inte hinner sova. Över hälften av dem som svarade anser det dock vara en allvarlig eller mycket allvarlig trafikförseelse att köra när man är trött.

”Svaren visar att småbarnsåren, den hektiska livsrytmen och det kontinuerliga presterandet syns i trafiken. I Finland har man ju på sistone även annars talat mycket om att människorna helt enkelt inte sover tillräckligt. När man sätter sig bakom ratten överväldigas man lätt av trötthet”, funderar Kinisjärvi.

Tillräcklig vila är det bästa sättet att bekämpa trötthet

Finländarna har strävat efter att undvika trötthet under körning genom att ta pauser och sträcka på benen, öppna fönstret, lyssna på radio eller dricka något koffeinhaltigt. Taskinen anser att det bästa sättet att bekämpa trötthet är att säkerställa tillräcklig vila innan man ger sig i väg.

”Det är bra att planera sommar- och veckoslutsresorna så att man har tillräckligt med tid för både körning och pauser”, tipsar Taskinen.

Tips för att undvika trötthet:

  • Sov minst sex timmar föregående natt.
  • Ta dig vid behov en tupplur före resan.
  • Fundera ut pausplatserna på förhand och ta regelbundna pauser.
  • Undvik att köra när du är sjuk eller i dålig form.
  • Ät inte tunga måltider och drick inte alkohol före körningen.
  • Undvik att köra på efternatten mellan klockan ett och sex, då risken att somna vid ratten är som störst.
  • Ett bra och piggt ressällskap hjälper till att hålla sig vaken.

*Kantar TNS Gallup Oy samlade på uppdrag av Trafikskyddet in undersökningsmaterialet i maj 2017. Sammanlagt 1 035 personer svarade på enkäten, och 79 procent av dem var bilister.

Visste du detta? Att köra trött är olagligt: ”Fordon får inte föras av den som på grund av sjukdom, handikapp, skada eller trötthet eller av någon annan motsvarande orsak saknar nödvändiga förutsättningar för detta.” (VTL 63 §)

Tagit: 
Trötthet