Meddelanden
Bilkörning
Riksomfattande

Trafikskyddets enkät i maj gav uppdaterad information om hur finländarna förhåller sig till användningen av rusmedel i samband med trafik. Förutom alkohol utreddes åsikterna om användningen av narkotika under körning.

Finländarna förhåller sig en aning mer kritiska till körning under påverkan av tyngre droger än till en resa som kryddats med alkohol. Nästan alla (96 %) ansåg att körning under påverkan av amfetamin är en mycket allvarlig eller allvarlig trafikförseelse. Vad gäller alkohol är samma procenttal 95. Åsikterna om förarens användning av cannabis var en aning mindre kritiska, drygt nio av tio (92 %) ansåg det vara en mycket allvarlig eller allvarlig trafikförseelse.

”Att köra under påverkan av rusmedel är alltid en betydande riskfaktor. Enkäten pekar på att finländare tycker att man kan jämställa förare som kör under påverkan av narkotika med rattfyllerister. Oberoende av vad eller vilken kombination det gäller så är man antingen i körskick eller inte”, betonar planerare Laura Loikkanen från Trafikskyddet.

Foto: Kaisa Tanskanen/Trafikskyddet

Kampanjen uppmuntrar till att ingripa – va #modig

Av de finländare som svarade på Trafikskyddets enkät berättar 83 procent att de aldrig har kört bil berusade. 17 procent av de som svarade har någon gång kört efter att ha druckit en mängd alkohol som överstiger straffgränsen, de flesta av dem dock sällan. Upp till cirka varannan (48 %) erkänner att de kört småberusade, det vill säga efter att ha druckit en mängd alkohol som understiger straffgränsen.

”Även om antalet ödesdigra rattfylleriolyckor ser ut att minska har antalet småberusade förare ökat. Alkoholen syns speciellt i sommartrafiken och olyckor bland ungdomar”, berättar Loikkanen.

Kampanjer spelar en viktig roll när man vill göra människor mer negativt inställda till rattfylleri. Trafikskyddet med samarbetspartner genomför på sommaren en kampanj med fokus på nyktra ungdomar i trafiken. I kampanjen #Modig uppmuntrar man ungdomar att ingripa när en kamrat tänker köra berusad – till exempel genom att ta ifrån kamraten nycklarna. Mmiisas, Johanna Puhakka och Eeddspeaks, populära YouTubare bland ungdomar, deltar i kampanjen.

”Det kan vara svårt att nå ungdomarna och därför för vi meddelandet vidare på deras villkor och via giganter på deras mediefält – det vill säga YouTubare. Nyckeln till det här YouTubare-samarbetet är att det är verkningsfullt”, beskriver Trafikskyddets organisationschef Pasi Anteroinen.

Bakom #Modig står Trafikskyddet, Trafikverket, Trafiksäkerhetsverket Trafi, polisen, kommunikationsministeriet, Trafikförsäkringscentralen och Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT ry samt Nätverket för förebyggande rusmedelsarbete.

*Kantar TNS Gallup Oy samlade på uppdrag av Trafikskyddet in undersökningsmaterialet i maj 2017. sammanlagt 1 035 svarade på enkäten, av dem var 79 procent bilister.

Nu når du Trafikskyddets experter även via vårt nya medienummer: ring 020 7282 320 (vardagar kl. 8.15–16.00) så hänvisar vår kommunikation dig till rätt expert.

Foto: Kaisa Tanskanen/Trafikskyddet

Tagit: 
#rohkee, rattfylleri, rattfylleriolyckor