Meddelanden
Riksomfattande

När man färdas med buss ska säkerhetsbältet användas om det finns ett vid sittplatsen. Skyldigheten att använda säkerhetsbälte i buss trädde i kraft år 2006.

Nästan sex av tio (59 %) av de bussresenärer som svarat på Trafikskyddets enkät* rapporterade att de alltid (26 %) eller oftast (33 %) fäster säkerhetsbältet. Nästan var fjärde (24 %) av de som svarade uppgav att de aldrig eller mycket sällan använder säkerhetsbälte. Lite färre (17 %) uppgav att de fäster säkerhetsbältet på en del resor.

”I en personbil upplever man det som en självklarhet att använda säkerhetsbälte, men inte borde det vara annorlunda i bussen heller. Oberoende av fordonets storlek håller säkerhetsbältet en person kvar på sin bänk och förhindrar att personen slungas mot de hårda inre delarna i fordonet vid en kollision. Redan ett tvärstopp vid en lägre hastighet kan göra att man slängs av bänken, så man behöver inte spara användningen av bältet endast till landsvägsfärder”, betonar Trafikskyddets utbildningsledare Ari-Pekka Elovaara.

Buss- och tågtrafiken är de säkraste transportmedlen, då man jämför dödsfall med olika transportmedel per avverkad kilometer. Användningen av säkerhetsbälte kan ändå vara oersättlig vid olyckor – inte bara för en själv utan även för andra trafikanter.

”Även i en krock med en buss riskerar den som sitter utan bälte sig själv och sina medpassagerare. Precis som i en personbil kan även en busspassagerare som sitter utan säkerhetsbälte i baksätet vid en kollision slungas mot dem som sitter framför”, beskriver Elovaara.

En påminnelse vid rätt tid är nödvändigt – och önskat

Av bussresenärerna som svarade att de inte alltid använder säkerhetsbälte efterfrågades orsaker till att bältet inte blev använt. Fyra av tio nämnde vanan att åka buss utan säkerhetsbälte som orsak. En tredjedel skyllde på glömska. Ungefär var sjunde motiverade avsaknaden av säkerhetsbälte med resans korthet eller bältets obekvämlighet. En tiondedel gör som grannen och låter bli att fästa säkerhetsbältet, eftersom ingen annan gör det. En tiondedel litar på att inget händer i en buss.

Av alla som svarat tyckte sju av tio att det var bra att föraren påminner passagerarna om användningen av säkerhetsbälte via högtalarsystemet. Lagen förutsätter också påminnelse.

”Trafikföretaget ska påminna passagerarna om säkerhetsbältets användningsskyldighet. Det kan göras genom att meddela via högtalarsystemet eller genom att erbjuda information i samband med sittplatserna. Påminnelsen kan man betrakta som bra service och ett tecken på att trafikföretaget och föraren sköter om passagerarnas säkerhet. Det vore förstås önskvärt att påminnelsen skulle vara onödig och passagerarna skulle knäppa fast bältet i bussarna lika rutinerat som när de sätter sig i en personbil”, konstaterar verkställande direktör Mika Mäkilä vid Linja-autoliitto.

”Om föraren påminner om användningen av säkerhetsbältet när resan börjar och efter varje stopp, får det antagligen de glömska att knäppa fast säkerhetsbältet. På de likgiltiga biter inte nödvändigtvis ens en eftertrycklig påminnelse”, funderar Elovaara.

Ta mallen för användningen av säkerhetsbälte av de som åker buss ofta

Ishockeylag och turnerande band tillbringar många kilometrar på vägarna i buss. Se en video där FM-ligalaget Jukurit visar hur man använder säkerhetsbältet.

Mer information

utbildningsinstruktör Ari-Pekka Elovaara, Trafikskyddet, tfn 020 728 2372

verkställande direktör Mika Mäkelä, Linja-autoliitto, tfn 040 060 6750

*Finländarnas användning av säkerhetsbälte i bussar utreddes med en enkätundersökning i maj 2018. Enkäten genomfördes av Kantar TNS OY på uppdrag av Trafikskyddet och 1 198 finländare svarade på den, av dem var 86 procent bussresenärer.

Tagit: 
turvavyö