Meddelanden
Bilkörning
Riksomfattande

Enkäten* som Trafikskyddet genomförde i maj 2017 visar att finländare uppfattar mobiltelefonanvändning under körning som en allvarlig förseelse. Över hälften (54 %) av svararna ansåg att SMS:a eller använda sociala medier under körningen är en mycket allvarlig trafikförseelse och nästan en tredjedel (29 %) att det är en allvarlig förseelse.

Inställningen till att tala i telefon utan hands free-utrustning var mer förstående. Lite över hälften av svararna uppfattade det som en allvarlig eller mycket allvarlig förseelse.

”När man skriver eller läser meddelanden, använder sociala medier eller SMS:ar har man ögonen och tankarna på något annat än trafiken i flera sekunder åt gången. Under den tiden hinner det ske vad som helst: en skolelev går ut på skyddsvägen, en förare i den intilliggande filen stannar för att lämna företräde, eller trafikljusen slår om till rött. Om föraren istället för att koncentrera sig på trafiken söker efter ett nummer i mobiltelefonens kontaktlista hinner han eller hon inte reagera på överraskande situationer eller gör undanmanövrar i helt fel riktning”, säger Trafikskyddets kontaktchef Tapio Heiskanen om uppkomsten av eventuella risksituationer.

”Hjärnforskare talar om kognitiv ouppmärksamhet. Hjärnan väljer textmeddelandet eller Facebook-uppdateringen som primär uppgift utan att föraren inser det. Att följa med trafiken hamnar då ohjälpligt i andra hand”, bedömer Heiskanen.

Om fordonet står stilla vid ett trafikljus upplevs inte knappandet på mobiltelefonen lika förkastligt som när bilen är i rörelse. Lite över hälften (54 %) av finländarna anser att det är en allvarlig eller mycket allvarlig trafikförseelse att SMS:a eller använda sociala medier vid rött ljus. Även i en sådan situation måste man följa med trafikljusens växlingar och att skyddsvägen framför säkert är tom när man börjar köra igen.

”Svaren visar att finländarna visst är medvetna om riskerna med mobiltelefonanvändning under körningen och de lagparagrafer som gäller för det. Smarttelefonen härskar allt mer över vårt dagliga liv, och dess lockelse är svår att motstå – till och med i trafiken”, säger Heiskanen.

Kampanjen ”När du kör, kör” utmanar radiokanalerna att delta

I augusti börjar skolorna och många nya förstaklassisters skolfärd. Framförallt i tätorter och i närheten av skolor och skyddsvägar är det mycket viktigt för föraren att koncentrera sig på trafiken. Trafikskyddet vill påminna om detta med kampanjen När du kör, kör (Kun ajat, aja). Som en del av kampanjen utmanar Trafikskyddet och Radiomedia radiostationer och programledare att delta i att göra skolvägar säkrare.

”Radiostationerna ber upprepade gånger sina lyssnare ringa och texta som en del av programmet. Man lyssnar mycket på radio i bilen. Att uppmuntra bilförare att dela sin uppmärksamhet mellan körningen och telefonen är säkert ändå inte avsikten. Därför utvecklade vi en säkerhetsjingel, och genom att spela upp den kan man påminna förare om att när man kör ska man koncentrera sig på det”, berättar Trafikskyddets organisationschef Pasi Anteroinen.

”Mycket ofta hör man om förare som anser sig höra till de bättre, de vars körning inte påverkas av mobiltelefonanvändningen. De som följer med körningen utifrån är ändå sannolikt av annan åsikt, eftersom den som knappar på telefonen ofta inte ens själv märker att man kört in i en farlig situation. När skolarna börjar lägger man små barn till ekvationen, så jag hoppas att särskilt alla föräldrar funderar över sitt exempel i trafiken – skulle du vilja att ditt barn rör sig på samma skyddsväg som en förare som sitter och bläddrar på sociala medier under körningen?” frågar Heiskanen.

*Enkäten genomfördes av Kantar TNS Oy på uppdrag av Trafikskyddet och 1 035 finländare svarade på den, av dem var 79 procent bilförare. Materialet samlades in i maj 2017.

Visste du att?

Mobiltelefonanvändning i trafiken besvärar också skolelever. I en undersökning har det observerats att barn är mindre uppmärksamma på trafiken medan de använder telefonen. De lämnar också mindre säkerhetsmarginaler när de korsar en väg, eftersom de felbedömer hastigheten hos och avståndet till en bil som närmar sig. I en simulatorundersökning var personer som använde mobiltelefon också oftare inblandade i olyckor och nära ögat-situationer. (Källa: Effect of cell phone distraction on pediatric pedestrian injury risk.)

Tagit: 
Ouppmärksamhet