Meddelanden
Moped bil / Lätt fyrhjuling
Mopedkörning
Bilkörning
Riksomfattande

Främst ungdomar använder mopedbilar i Finland. Om man parallellt med eller som substitut för mopedbilar vill ha personbilar, låt vara med begränsad hastighet, påminner Trafikskyddet att främst ungdomar kommer att sitta bakom ratten i dessa fordon. Villkoren för att framföra en begränsad personbil bör definieras så att man i säkerheten inte hamnar ur askan i elden.

”Att krocksäkerheten för ett tvåsitsigt fordon med topphastigheten 45 km/h, såsom mopedbilen, förbättras är enbart en positiv sak. Man bör dock komma ihåg, att byte av fordon inte ensamt påverkar säkerheten. Ungdomarna är tyvärr fortfarande överrepresenterade i trafikolyckor och ju yngre föraren är, desto högre är riskfaktorn”, påminner Trafikskyddets utbildningsdirektör Toni Vuoristo.

I Finland är risken att omkomma i trafiken större för 15–17-åringar än i de övriga nordiska länderna. I allvarliga trafikolyckor med ungdomar accentueras en för hög situationshastighet, ett oanvänt bilbälte och alkohol. Chauffören är ofta en ung man och tidpunkten ett sommarveckoslut. Många jämnåriga är ofta passagerare. Olyckorna utgör en dyster berättelse om hur riskfyllt en ung chaufförs beteende kan vara.

”Typiskt för ungdomars beteende är impulsivitet jämfört med vuxna. Reglering av impulser och känslor håller fortfarande bara på att utvecklas och unga kan ta onödiga risker. Ungdomar tänker nödvändigtvis inte på vilka följder de egna gärningarna kan ha”, beskriver Vuoristo.

Högsta hastigheten 45 km/h

Mopedbilarnas högsta hastighet är 45 km/h. Nu föreslås dock, att de fartbegränsade bilarnas hastighet kunde vara till och med 60 km/h. Trafikskyddet anser dock inte att förslaget ur säkerhetssynvinkel är motiverat.  I praktiken är chauffören fortfarande den samma oerfarna unga, som ännu utvecklas.

Den en fjärdedel stora fartskillnaden har illustrerats i Trafikskyddets mopedvideo, som jämför hastigheterna 40 och 60 km/h utgående från bromssträckan.

”När den som kör in i situationen med hastigheten 45 km/h har fått mopeden att stanna, har den som anlänt med 60 km/h ännu en hastighet om 50 km/h.   Den till synes lilla skillnaden mellan begynnelsehastigheterna är redan stor vid krocksituationen. Det här är en betydande faktor även för fotgängarnas och cyklisternas säkerhet”, dryftar Vuoristo.

Finland har förbundit sig till de allmäneuropeiska målen att ständigt minska dödsolyckor och allvarliga skador i trafiken. Detta har även antecknats i statsrådets principbeslut. Det är skäl att beakta målet i allt trafikpolitiskt beslutfattande.

Tagit: 
ungdomar, moped