Meddelanden
Bilkörning
Riksomfattande

Enligt Trafikskyddets förfrågan använder nästan två tredjedelar av förarna mobiltelefonen samtidigt som de kör. Av dem uppger fyra av tio att de har råkat i farliga situationer under det gångna året precis på grund av att de har använt mobilen medan de körde. Man har också uppmärksammat andra förares mobilanvändning: nästan en tredjedel av förarna (32 procent) uppgav att en förare som koncentrerade sig för intensivt på sin mobil hade kört för nära bakom eller kommit oförsiktigt från sidan. En dryg fjärdedel (27 procent) rapporterade om händelser där en bil kom emot körande farligt i sicksack eller nästan kört över på fel fil eftersom föraren koncentrerade sig på telefonen.

”En tredjedel av dem som besvarade förfrågan uppger att det endast är en ovana att använda mobilen när de kör. Behovet av att regelbundet titta på skärmen eller fingra på mobilen har kunnat bli en ovana utan att man har märkt det och man kanske rentav behöver de impulser och den stimulans som mobilen erbjuder. Om man ständigt koncentrerar sig endast delvis på det man håller på med försvagas koncentrationsförmågan och ouppmärksamheten kan bli ett normalt tillstånd. När koncentrationsförmågan har försvagats är det ännu svårare att motstå frestelsen att då och då kolla mobilen också i trafiken”, säger Trafikskyddets planerare Petri Jääskeläinen.

Ta ett beslut om mobilfri trafik på förhand

Det har också krävts åtgärder i samband med hur andra användare använder sin mobil. Mer än en tredjedel av förarna (37 procent) berättar att de har varit tvungna att väja eller ändra sin egen hastighet på grund av en förare som använder mobil. Man har också mött cyklister och fotgängare som har varit uppslukade i sina mobiler. En fjärdedel (25 procent) av förarna uppger att de har varit tvungna att tvärbromsa eller väja för att inte kollidera med en cyklist som varit försjunken i sin mobil. Fler än var annan (55 procent) förare har upplevt att en fotgängare har korsat vägen oförsiktigt eftersom uppmärksamheten har gällt mobilen.

Jääskeläinen konstaterar att de som knäpper på mobilen medan de rör sig i trafiken inte nödvändigtvis märker att tillbud de orsakar. Så kan det utvecklas en känsla av att det går att kombinera användningen av mobilen och medverkan i trafiken.

”När uppmärksamheten och blicken är fäst vid mobilen blir observationerna av omvärlden dåliga. I trafiken kan situationer uppstå mycket snabbt så dessa farliga händelser kan passera utan att upptäckas om en annan genom sina åtgärder förhindrar att en olycka faktiskt inträffar”, konstaterar Jääskeläinen.

Det är emellertid inte möjligt att påverka hur andra använder sina mobiler men du kan påverka hur du själv gör. Jääskeläinen föreslår att beslutet om en mobilfri trafik tas innan man åker iväg.

”Ett enkelt tipps: Flip&Mute. Det betyder att du har mobilen på ljudlöst läge och vänder den med bildskärmen neråt t.ex. i handskfacket eller i fickan på väskan. När mobilen inte är tillgänglig och ljudet är i tyst läge kan du hjälpa dig själv att koncentrera dig på trafiken. Om behovet blir för stort kan du stanna på en säker plats för att kontrollera dina meddelanden och vad som pågår i de sociala medierna.”

Mer information:

planerare Petri Jääskeläinen, Trafikskyddet, tfn 020 7282 322

organisationschef Pasi Anteroinen, (Kun ajat, aja -kampanjen), tfn 020 7282 348

*Trafikskyddet utredde hur finländska förare använder mobilen i en enkätundersökning i november 2018. Sammanlagt 1 009 personer av vilka 795 var bilister besvarade enkätundersökningen som genomfördes av Kantar TNS OY.

Tagit: 
Ouppmärksamhet