Nyheten
Bilkörning

På motorvägarna sänks den högsta tillåtna hastigheten till 100 km/h och på största delen av landsvägarna till 80 km/h. Med det finns också undantag. Hastighetsbegränsningen 100 km/h gäller fortfarande på en del landsvägar, medan hastighetsbegränsningen på vissa vägavsnitt sänks till 70 eller 60 km/h. Detta beror bland annat på vägens skick och trafikmängden på den.

”Det har visat sig att de sänkta vinterhastigheterna minskar såväl olyckorna i trafiken som utsläppen och slitaget på beläggningen. Enligt våra undersökningar sparas årligen åtta människoliv tack vare vinterhastigheterna", konstaterar Tuomas Österman, trafikregleringsexpert vid Trafikverket.

Det finns också ett starkt stöd för hastighetsbegränsningarna under vintern och den mörka tiden. Enligt undersökningen om trafikanttillfredsställelsen som gjordes förra vintern, accepterade 87 % av privatpersonerna och 74 % av förarna inom den tunga trafiken vinterns hastighetsbegränsningar.

På motorvägsavsnitt med variabla hastighetsbegränsningar kan man vid gott väglag behålla hastighetsbegränsningen 120 km/h ända till slutet av oktober. Man går tillbaka till sommarhastigheter när väglaget tillåter det och dagarna blir längre, vanligen i månadsskiftet mars-april.

Bered dig för den första halkan

Under sommaren och hösten har förarna vant sig vid goda körförhållanden och att köra på ett visst sätt. Då förhållandena hastigt ändras anpassar sig reaktionsförmågan och körbeteendet inte alltid tillräckligt snabbt.

”Vid halka förlängs bromssträckan betydligt. Bromssträckan är t.ex. 50 meter vid en hastighet på 80 km/h på en torr väg, men upp till 180 meter på en isbelagd väg”, säger Erkka Savolainen, utbildningsledare vid Trafikskyddet.

Savolainen påpekar också att det inte är halkan som orsakar olyckor, utan förarens eget agerande eller bristen på det.

”Nu är det skäl för var och en att beakta hala riskställen på de egna rutterna. Vid halt före är det är också av största vikt att förarna själva är medvetna om med hurudana däck de kör och i vilket skick däcken är”, säger Savolainen.

Fem tips för halt före:

  1. Välj hastighet enligt trafik, före och egen körskicklighet. Man kan kontrollera föret i förväg via Trafikverkets tjänst Trafikläget.
  2. Håll ett tillräckligt avstånd till bilen framför.
  3. Undvik hastiga styrmanövrar.
  4. Kör in i svängar med måttlig hastighet, så att inte väggreppet mellan däcken och vägytan plötsligt minskar.
  5. Överväg noga behovet av omkörning vid dåligt eller växlande väglag. Obetänksamma omkörningar kan vid halt väglag leda till att man tappar kontrollen över fordonet.

Ytterligare information

Hastighetsbegränsningar under vintern och den mörka perioden. På sidan finns regionala kartor där hastighetsbegränsningarna under vintern och den mörka perioden är utmärkta.

Trafikverket, trafiksystemsakkunnig Auli Forsberg, 029 534 3903

Trafikverket, trafikregleringsexpert Tuomas Österman, 029 534 3630

Trafikskyddet, utbildningsledare Erkka Savolainen, 020 7282 397

Tagit: 
vinterhastigheter, vinterkörning