Nyheten
Bilkörning

De sänkta hastighetsbegränsningarna som gäller på vintern och under den mörka perioden tas i bruk i hela landet senast fredag 26.10. Det här betyder att körhastigheterna sänks på största delen av motorvägarna och landsvägarna. På landsvägarna sänks hastigheten i allmänhet till 80 kilometer i timmen. Hastighetsbegränsningen 100 km/h gäller fortfarande på en del lågtrafikerade landsvägar.

På vissa vägsträckor kan hastighetsbegränsningen sänkas till 70 eller 60 km/h. Orsaker som leder till sänkta hastigheter är bland annat vägens dåliga skick eller stora trafikmängd.

En övergångsperiod för hastighetsbegränsningar tas i bruk på motorvägarna

På vintern och under den mörka perioden sänks hastigheten på motorvägarna till 100 kilometer i timmen. Undantag från detta utgör i oktober–november sådana motorvägssträckor, där det används variabla hastighetsbegränsningar. Sådana finns främst på motorväg E18, dit till exempel riksväg 1 och 7 hör.

”Vid gott väglag och under den ljusa perioden ska vi nu för första gången testa möjligheten att förlänga övergångsperioden till slutet av november”, säger trafikregleringsexpert Tuomas Österman på Trafikverket.

I områdena med variabla hastighetsbegränsningar övervakar Trafikverkets vägtrafikcentraler körförhållanden, såsom väglag, trängsel och belysningen. På basis av denna information fastställs sedan den lämpliga begränsningen.

Man går tillbaka till sommarhastigheter när väglaget tillåter det, vanligen i månadsskiftet mars–april.

Var beredd på allt mörkare kvällar och halt väglag

Enligt Meteorologiska institutets prognos blir vädret småningom kallare och det blir allt vanligare med nattfrost också i södra Finland. Ett lågtryck med snöfall, som under veckoslutet rör sig söder om Finland, kan dra upp över landets södra delar, men prognosen för hur lågtrycket rör sig är ännu osäker. Det kalla vädret tycks fortsätta över veckoslutet. Bilförare bör anpassa sitt körsätt och valet av däck till ett eventuellt halt väglag.

Den högsta tillåtna hastigheten bestäms förutom av vägmärkena också av andra trafikregler. Vägtrafiklagen förpliktar bilisterna att beakta bland annat vägens skick, vädret, väglaget, sikten och trafiksituationen. I bland krävs det att man håller betydligt lägre hastighet än vad vägmärkena visar för att resan ska förlöpa tryggt.

”Om man håller tillräckligt låg hastighet kan man undvika att få sladd och med ett tillräckligt långt säkerhetsavstånd kan man undvika påkörningar bakifrån och andra olyckor. Vid för hög hastighet räcker det inte att man har ett antisladdsystem, om däcken tappar greppet på vägytan”, säger Toni Vuoristo, utbildningsinstruktör på Trafikskyddet.

Vuoristo påpekar också att bilens bromssträcka blir betydligt längre vid halt väglag.

”Olyckor förorsakas inte av hala vägar, utan av det som bilföraren gör eller inte gör.”

Sex tips för halt före:

  1. Välj hastighet enligt trafik, väglag och egen körskicklighet. Man kan kontrollera väglaget i förväg via Trafikverkets tjänst Trafikläget.
  2. Håll tillräckligt långt avstånd till bilen framför.
  3. Undvik hastiga styrmanövrar.
  4. Kör in i svängar med måttlig hastighet, så att inte väggreppet mellan däcken och vägytan plötsligt minskar.
  5. Överväg noga behovet av omkörning vid dåligt eller växlande väglag. Obetänksamma omkörningar kan vid halt väglag leda till att man tappar kontrollen över fordonet.
  6. Låt dig inte överraskas av vinterns ankomst, utan byt till vinterdäck i god tid.

Finländarna positivt inställda till vinterhastigheterna

Hastighetsbegränsningarnas främsta uppgift är att öka säkerheten i vägtrafiken. Enligt dagens vetskap lyckas hastighetsbegränsningarna under vintern och den mörka perioden bra med den här uppgiften. En undersökning från 2015 visar att åtta människoliv sparas varje år tack vare vinterhastigheterna.

Finländarna ställer sig mycket positivt till vinterhastigheterna. Enligt en undersökning om vägtrafikanternas tillfredsställelse, som utfördes 2017, accepterade nästan nio av tio privatpersoner vinterhastigheterna.

 

Ytterligare information:

Webbsidan om hastighetsbegränsningarna på vintern och under den mörka perioden.

Trafikverket, trafikregleringsexpert Tuomas Österman, tfn 029 534 3630

Trafikverket, trafiksystemexpert Auli Forsberg, tfn 029 534 3903

Trafikskyddet, utbildningsinstruktör Toni Vuoristo, tfn 0207 282 349

Tagit: 
vinterhastigheter