Nyheten

Trafiksäkerhetsveckan, som nu ordnas för trettonde gången, strävar efter att uppmuntra elever, studerande och lärare till att behandla trygghet i trafiken i samband med olika läroämnen och som en del av mångvetenskapliga lärområden. Temaveckan fungerar som en start: målet är att fortsätta behandla trafiksäkerhetsteman under hela skolåret.

”När vi talar om barnens trafiksäkerhet måste vi komma ihåg de vuxnas ansvar. Trafiksäkerhetsveckan erbjuder ändå ett utmärkt tillfälle att uppmärksamma hur man i skolan kan behandla frågor som rör trafik och att röra sig tryggt i trafiken och hur man kan utnyttja elevens egna erfarenheter av skolresor som ett redskap för lärande”, beskriver Trafikskyddets utbildningschef Satu Tuomikoski.

Konkret för alla åldrar

Utgångspunkten för trafikfostran är konkreta situationer, att klara sig i dessa, på ett tryggt sätt. Målet är att barnet ska lära sig känna igen farliga ställen på skolresan eller andra besvärliga situationer. Så småningom utvidgas målen och innehållet i trafikfostran till handla enligt vissa principer i olika trafiksituationer och trafikförhållanden.

”Varje barns och ung persons utveckling till att självständigt röra sig i trafiken är mycket individuell. Detta kräver handledning, övning och repetition. Det är även bra att utveckla elevens färdigheter i självvärdering. Kunskaperna och färdigheterna utvecklas snabbare när både barnet och den vuxna har en god uppfattning om de egna trafikfärdigheterna och trafikkunskaperna. Det är viktigt att uppmärksamma erfarenheterna av skolresor i både undervisningen och som ett redskap för lärande och detta är även ett tydligt sätt att förbättra barnens trafiksäkerhet”, säger Tuomikoski.

Tuomikoski lyfter fram cykling som exempel. Vissa barn har övat sig på att vara ansvarsfulla cyklister redan från när de var små, medan andra elever inte nödvändigtvis har någon erfarenhet av att cykla i trafiken.

”Det är viktigt att repetera trygga tillvägagångssätt i trafiken både i skolan och i hemmet. Barn tar på ett bättre sätt till sig trygga tillvägagångssätt om närmiljön föregår med gott exempel och uppförande vad gäller ansvarsfullt agerande i trafiken”, betonar Elisa Helin från Utbildningsstyrelsen.

Inför trafiksäkerhetsveckan har vi samlat tips för olika skolformer. Tipsen inom den grundläggande utbildningen kan utnyttjas inom mångvetenskapliga lärområden.

”Tipsen omfattar många olika konkreta metoder för att uppmärksamma trafikfostran i undervisningen och att lära barnen uppmärksamma frågor i anslutning till trafiken”, säger Helin uppmuntrande.

Mer information:

Utbildningschef Satu Tuomikoski, Trafikskyddet, tfn 020 7282 309

Undervisningsrådet Elisa Helin, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1280

Tagit: 
liikenneturvallisuusviikko, liikennekasvatus