Nyheten

”Vi vill erbjuda olika målgrupper aktuell och intressant information, som ska vara lätt att nå med endast några klick”, säger informatör Nina Hedberg.

Skärmoptimerade webbsidor möjliggör informationssökning när man behöver. Webbsidorna har förverkligats genom Drupal-system för publicering i samarbete med Zeeland Solutions.

Utvecklingen av webbsidorna fortsätter också efter förnyandet. Samarbete är viktigt för Trafikskyddet och vi uppmuntrar er att bekanta er med webbsidorna och det intressanta innehållet. Till alla som har gett respons eller som har hittat ett stavfel före utgången av november skickar vi en reflex som tack, ifall kontaktuppgifter lämnats samtidigt med responsen.

Lärare, journalist eller ung mopedist

Information och känsla är båda viktiga i upplysningsarbetet. De nya webbsidorna har många verktyg för bl.a. lärare och andra fostrare.

För media erbjuder vi snabba länkar om trafikbeteende, beskrivande fakta om olycksläget och trafikkultur samt fotografier och annat bakgrundsmaterial.

Sidorna har också mycket information för alla som rör sig i trafiken. Målgrupper för sidorna är förutom branschfolket alla trafikanter.

Frivilligt trafiksäkerhetsarbete på nytt sätt

Trafikskyddet publicerade sina första webbsidor för 15 år sedan. Förändringen av trafikupplysningsarbetet syns i att man gått från informationskampanjer i en kanal till sociala media och de mångsidiga kanaler som webben erbjuder för information och diskussion.

”Våra webbsidor är ett skyltfönster över våra tjänster. Genom Facebook och Twitter kan du snabbt växelverka med oss.  Vi försöker också svara på den respons som vi får via webbsidorna så fort vi kan”, lovar Hedberg.

Som en centralorganisation för frivilligt trafiksäkerhetsarbete främjar Trafikskyddet trafiksäkerheten genom att påverka människors trafikbeteende. Lokal anpassning, aktualitet och vikten av olika stödgrupper och nätverk betonas när man vill få till stånd en förändring i beteende. Trafikskyddet tror också att potentialen för sociala media inte ännu har kunnat utnyttjas fullt ut för att främja säkerheten.

Tilläggsinformation
Nina Hedberg, informatör, Trafikskyddet, tfn 050 533 5426.
Skicka kommentarer och förslag till ändringar till adressen: nina.hedberg [at] liikenneturva.fi