Nyheten
Bilkörning

Livligast på vägarna på fredagen och lördagen samt på annandag jul

Trafiken inför julen fördelas i år på flera dagar. Den livligaste dagen för trafik på riksväg 4 och 5 norrut från huvudstadsregionen kommer att bli lördagen den 22 december och vad gäller övriga vägar fredagen den 21 december 2018.

”Det kommer att uppstå köer i jultrafiken både före och efter julen och hastigheterna kan ställvis sjunka något till exempel på utgående vägar från Helsingfors. Sådana trafiktoppar som under midsommaren blir det inte, förutspår Mika Jaatinen, chef för Helsingfors vägtrafikcentral. Så här på vintern påverkas situationen i trafiken dock mycket av väderförhållanden och eventuella olyckor, fortsätter Jaatinen.

Trafiktoppen infaller på eftermiddagen och kvällen, mellan klockan 13 och 19. På lördagen ökar trafiken från morgonen och är fortsatt livlig ända till kvällen. Trafiken är som livligast kl. 9.00-17.00. Dagen före julaftonen är det betydligt lugnare i trafiken.

”I år har vi flera lugna dagar med julfirande och vila i mellandagarna, så människor ger sig inte ut i trafiken på en och samma gång efter julen. Därför är det troligtvis lugnare i trafiken efter julen. På annandag jul är trafiken som livligast", ”bedömer Jaatinen.

Trafiken efter julen fördelas på flera dagar men livligast är trafiken på annandagen onsdagen den 26 december 2018. Trafikmängderna ökar på förmiddagen och är fortsatt stora ända till kvällen. Trafiktoppen infaller mellan klockan 12 och 19. De vägar där trafiken brukar vara livligast efter julen är riksväg 3 och 4 till Helsingfors. På morgonen torsdagen den 27 december 2018 ökar trafikmängderna också på grund av resor till arbetsplatser.

Övervakning avjärnvägs- och sjötrafiken

Finrail Oy:s styrning av järnvägstrafiken ansvarar för en trygg och exakt tågtrafik också under helgdagar, dygnet runt. På helgdagarna under julen och vid årsskiftet förekommer flera undantag i tågtrafiken. Trafikidkaren informerar om undantagen i tågtrafiken och i passagerartrafiken. Ytterligare information på vr.fi.

Sjötrafikcentralerna i Helsingfors och Åbo samt VTS-centralen i Villmanstrand betjänar den professionella sjöfarten dygnet runt alla dagar också under julen.

Var beredd på dåligt körväder i trafiken före julen, särskilt i södra Finland

Enligt en prognos som Meteorologiska institutet uppgjorde den 19 december rörs ett lågtryck mot öster över de södra delarna av Finland. Samtidigt sträcker sig en högtrycksrygg från öster till landets norra delar. Snöfall väntas särskilt i landets södra delar, där det är störst risk för dåligt körväder. Det faller allt mera snö fredagen den 21 december i landets södra delar, där körvädret kan bli dåligt under eftermiddagen.

På lördagen och söndagen är sannolikheten för snöfall fortfarande störst i landets södra delar, men små mängder snö kan samlas också i landets mellersta delar. Underkylt duggregn kan förekomma ställvis. Under julaftonen upphör snöfallen småningom. Under veckoslutet samlas 5 - 10 centimeter ny snö i landets södra delar och några centimeter i landets mellersta delar. Kylan är på många ställen strängare än -7 grader, vilket betyder att vägsaltet inte biter på halkan. Särskilt i landets mellersta delar i områden med knappa snöfall kan köldhalka uppstå i korsningar och körramper. Före du ger dig ut i trafiken bör du kontrollera varningarna på Meteorologiska institutets webbplats https://sv.ilmatieteenlaitos.fi/varningar

Kom ihåg i trafiken under julen

Skippa stressen: Polisen övervakar trafiken

Polisen övervakar säkerheten i vägtrafiken också under julen. Övervakningen inriktas på rattfylleri, överhastigheter, förseelser i körsätt, lasten i fordon och användning av säkerhetsbälte. ”Under den mörkaste årstiden är det viktigt att fordonets lampor fungerar och att fotgängare använder reflexer”, påminner polisinspektör Timo Ajaste från Polisstyrelsen.

”Genom en granskning som tar några minuter före avfärden kan du undgå tråkiga överraskningar på vägen. Kontrollera lufttrycket i däcken, vindrutetorkarna och att det finns tillräckligt med köldtålig spolarvätska", fortsätter Trafis ledande expert Jussi Pohjonen.

Trygga omkörningar

Trafikskyddet uppmanar den som ger sig ut i trafiken denna jul att köra utan stress. Om julstressen ger sig till känna kanske du börjar fundera på att köra om framförliggande bilar. Trafikskyddets regionchef Rainer Kinisjärvi från Uleåborg påminner om att du alltid ska fundera på om du behöver köra om.

”Ansvaret för en trygg omkörning ligger alltid hos den förare som påbörjar en omkörning. Särskilt på huvudvägar med två filer hamnar bilen i en omkörningssituation ofta på den fil där bilar kommer emot. Det är troligen också mörkt och körförhållanden kan variera från blött till snöigt och från halt till slaskigt.

Vägen kan också vara obekant, om du inte kör den så ofta. Före varje omkörning ska du se till att det finns tillräckligt med sikt, utrymme och tid för omkörning – och en omkörning ger ju inte undantagstillstånd för fortkörning.

Särskilt då trafikmängderna är stora ökar riskerna och irritationen till följd av omkörningar i bilköer och körande alltför nära andra bilar. Julefriden borde inledas senast då du sätter dig bakom ratten", föreslår Kinisjärvi.

Tiden som en omkörning kräver kan ibland överraska. Se i videon hur länge det tar att köra om en långtradare.

Bekanta dig med körförhållanden i god tid före resan

Hur är vägens skick, är den redan plogad? Vilket är vädret? Detta och mycket annat kan du kontrollera innan avfärden i tjänsten Trafikläget. Där hittar du bland annat uppgifter om störningar, väderlagskameror samt realtidsinformation om vinterunderhåll på landsvägar. Dessutom innehåller tjänsten järnvägsstationernas tidtabeller och uppgifter om eventuella förseningar i tågtrafiken.

Tjänsten hittas nu på http://liikennetilanne.liikennevirasto.fi/ Tjänsten övergår till Traffic Management Finland den 1 januari 2019 och Trafiklägestjänsten hittas då på: www.liikennetilannepalvelu.tmfg.fi

Traffic Management Finland, polisen, Meteorologiska institutet, Trafi och Trafikskyddet önskar fridfull och trygg jultrafik.

Ytterligare uppgifter:

Jultrafiken i huvudstadsregionen:
Traffic Management Finland, Helsingfors vägtrafikcentral, tfn 020,637 3328
Twitter: @liikennePKS
Twitter: @liikennetilanne

Jultrafiken i övriga Finland:
Traffic Management Finland, Tammerfors vägtrafikcentral, tfn 020 637 3330

Polisen:
Västra Nyland för polisens rikstäckande trafikinformation.

Meteorologiska institutet:
ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset, twitter.com/meteorologit
Kommunikationsexpert Heli Sariola, tfn 029 539 2759

Trafikskyddet:
distriktschef Rainer Kinisjärvi, tfn 020 7282 379

Trafi:
ledande expert Jussi Pohjonen, tfn 029 5345 310, jussi.pohjonen(at)trafi.fi, twitterissä @JussiPohjonen