Nyheten
Bilkörning

Sportlovstrafiken startar på eftermiddagen fredag 16.2, då sportlovet börjar i södra Finland. Trafiken är livlig särskilt på utfartsvägarna från Helsingfors och på riksvägarna 4 och 5 norrut. Trafiken är livlig också på lördag 17.2 från förmiddagen till början av kvällen. I fråga om sportlovstrafiken är söndag 18.2 den lugnaste dagen under veckoslutet.

När sportlovet i södra Finland tar slut, börjar det i mellersta Finland. Under veckoslutet 23–25.2 väntas livlig trafik både söderut och norrut, särskilt på riksvägarna 3, 4 och 5. Trafiken norrut är livlig särskilt lördag 24.2 från förmiddagen till eftermiddagen. Returtrafiken söderut är som livligast på söndag 25.2, särskilt under eftermiddagen och de tidiga kvällstimmarna.

Sportlovsfirarna från mellersta Finland återvänder under veckoslutet 2–4.3, då sportlovet börjar i norra Finland. Då är trafiken på vägarna i norr klart livligare än normalt och vägsträckan mellan Uleåborg och Kemi är den mest trafikerade. Sportlovssäsongen slutar veckoslutet 9–11.3, då sportlovet tar slut i norra Finland.

Tips för en lyckad resa

1) Kolla föret och vägens skick före resan

Då man är väl förberedd, går resan smidigare. Före resan borde alla trafikanter gå in på adressen liikennetilanne.liikennevirasto.fi och studera väglaget på den aktuella rutten via väglagskamerorna. På samma adress kan man också kolla vinterunderhållsläget. I tjänsten Trafikläget har det utmärkts på kartan när och vilken typ av vinterunderhåll som utförts på en viss vägsträcka under de tre senaste dygnen.

2) Ta väderleken och varningarna i beaktande

Enligt Meteorologiska institutets väderprognos 13.2  blir det i stort sett uppehållsväder och köldgrader under veckoslutet före sportlovet. Lite snöfall är att vänta närmast på sydkusten. Den första sportlovsveckan är det riktigt vinterväder: i början av veckan rör sig ett lågtryck västerifrån mot söder och i samband med det kan det förekomma snöfall särskilt i landets västra delar. Därefter drar det in en kall nordostlig luftström över landet och det råder ett högtryck med klart köldväder i hela landet. Köldgraderna under veckoslutet är huvudsakligen 5…15 grader, nästa vecka mera allmänt 10…20 grader. 

Det är skäl att kontrollera de senaste väderuppgifterna och de gällande varningarna på Meteorologiska institutets webbsidor www.ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset före avfärden.

3) Reservera tillräckligt med tid och gör noggranna förberedelser

För att sportlovsresan ska förlöpa tryggt är det viktigt att reservera tillräckligt med tid. Redan före resan ska man försäkra sig om att billyktorna och all annan utrustning fungerar oklanderligt och att eventuell last är ordentligt fastspänd. Det lönar sig också att i förväg kolla däckens skick och lufttryck. Under resan är det nödvändigt att förbereda sig på eventuellt märkbart varierande väglag.

”Då väglaget är dåligt ska man hålla tillräckligt låg hastighet och tillräckligt långa säkerhetsavstånd”, påpekar polisinspektör Timo Ajaste vid Polisstyrelsen. ”Under svåra körförhållanden, som till exempel då man kör på slaskiga vägar i mörker, är det oftast klokast att helt undvika omkörningar”, konstaterar Ajaste.

På basis av förhandsanalyserna kommer polisen att sätta in synlig hastighets- och beteendeövervakning särskilt på vägavsnitten med stora trafikmängder och där det har förekommit olyckor. Målet med detta är att förhindra olyckor och säkerställa att trafikanterna kommer tryggt fram.

4) Håll rätt situationshastighet

”Förarna bör komma ihåg att rätt situationshastighet är A och O. Körhastigheten måste alltid anpassas till de rådande omständigheterna, väglaget och förarens körförmåga, så att föraren kan bevara kontrollen över sitt fordon i alla förutsebara situationer. Trafikmärkena visar den största tillåtna körhastigheten, men om väglaget är dåligt är det ofta säkrare att hålla en lägre körhastighet”, säger Jussi Pohjonen, ledande sakkunnig vid Trafi.

5) Kör inte då du är trött och planera in raster

Trafikskyddet påminner om att föraren inte bara ska tänka på väglaget och fordonet,  utan också på sig själv. Det är viktigt att man har vilat tillräckligt innan man ska köra en lite längre sträcka. Det är vanligt med trötta förare på vägarna, som kan orsaka både farliga situationer och allvarliga olyckor.

”En trött förare har sämre kör- och reaktionsförmåga och behöver mer tid för att observera och agera. Det lönar sig alltså att vara pigg då man åker i väg och inte tänka att man hinner sova när man är framme”, säger Tuula Taskinen, kontaktchef vid Trafikskyddet i Kuopio.

”Förutom att sova tillräckligt före resan kan man också förbereda sig genom att planera rasterna. Längs vägarna finns det många servicestationer och rastplatser som man kan utnyttja. Man kan också byta chaufför med jämna mellanrum. Om man börjar känna sig trött vid ratten, måste man stanna”, säger Taskinen.

Ytterligare information

Information om trafikstörningar, väglag och vinterunderhåll: http://liikennetilanne.liikennevirasto.fi/

Sportlovstrafiken inom huvudstadsregionen:
Trafikverket, Helsingfors vägtrafikcentral, tfn 020 637 3328

Sportlovstrafiken i det övriga landet:
Trafikverket, Tammerfors vägtrafikcentral, tfn 020 637 3330

Meteorologiska institutet:
ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset, Twitter@meteorologit
Väderprognoser av jourhavande meteorolog 24 h/dygn tfn 0600 1 0600 (3,85 e/min + lna)

Trafikskyddet
kontaktchef Tuula Taskinen, tfn 0408461422, Twitter@TuulaTaskinen

Trafi
Ledande sakkunnig Jussi Pohjonen, tfn 029 5345 310, Twitter@JussiPohjonen

Tagit: 
hiihtolomat, väsymys, ajokunto, tilannenopeus