Nyheten
Bilkörning

På sedvanligt sätt är trafiken inför midsommaren livligast på torsdagen före midsommarafton. Även på fredag förmiddag är trafiken livlig, men klart mindre än under torsdagen.

”Exempelvis på riksväg 4 kan trafikmängderna vara det dubbla jämfört med trafiken på en normal torsdag, säger Mika Jaatinen, chef för trafikstyrningsenheten vid ITM Finlands vägtrafikcentral. Typiskt är också att många huvudfarleder kan stockas till under de mest livliga timmarna. Då trafiken är som livligast kan körhastigheterna tidvis sjunka 20–30 km/h lägre än normalt.

”Om möjligt lönar det sig köra i midsommartrafiken utanför rusningstiderna. Dessutom är det bra att planera rutten på förhand. Exempelvis på sådana vägar där det förekommer vägarbeten uppstår det med stor sannolikhet rusningar”, fortsätter Mika Jaatinen.

Under midsommaren är trafikmängderna så stora att också små trafikstörningar kan få hastigheterna att sjunka mer än vad man tänkt. Dessutom kan regn under de mest livliga timmarna sänka hastigheterna avsevärt lägre.

Vägtrafikcentralerna följer upp läget inom trafiken 24/7

Trafiken inför midsommaren är mest livlig i södra Finland mellan kl. 12 och 19 samt längre norrut också senare. De största sänkningarna av hastigheten torde uppstå på riksväg 9 mellan Tammerfors och Orivesi, på riksväg 5 mellan Lusi och S:t Michel samt på riksväg 4 mellan Helsingfors och Lusi.

Returtrafiken infaller på söndagen den 23 juni från förmiddagen och fortsätter som livlig i södra Finland till kl. 20:00–22:00. Trafikmängderna är i snitt 40–50 % större än normalt. Man räknar med lägre hastigheter och köbildning i synnerhet på riksväg 4 från Jyväskylä till Helsingfors, på riksväg 5 från S:t Michel till Lusi och på riksväg 9 från Orivesi till Tammerfors. Hastigheterna sjunker med 20–50 km/h.

Vägarbeten och massevenemang kan störa trafiken

Målet är att minimera vägarbetens effekter på midsommartrafiken, men alla hinder som stör trafiken kan emellertid inte avlägsnas inför midsommaren.

Vägarbeten kan leda till lägre hastighetsbegränsningar, ändrade eller stängda körfiler, vilket leder till långsammare trafik. Vägarbeten som eventuellt stör trafiken finns på följande riksvägar:

  • RV3 Nurmijärvi
  • RV3 Lempäälä
  • RV3 Sääksjärvi
  • RV4 avfarten till Korso, Vanda
  • RV4 i Jyväskyläs omgivning finns flera vägarbeten
  • RV4 vid Uleåborg finns flera på varandra följande vägarbeten
  • RV7 Mossabergets bro, Lovisa
  • RV7 & RV6 avfarten till Forsby
  • RV 12 Kangasala

Köer kan bildas vid färjorna i Åbo skärgård. Den här midsommaren trafikerar tre färjor sträckan mellan Nagu och Pargas (torsdag–fredag, söndag). Elektra och Sterna kör enligt tidtabellen och Falko utan tidtabell för att minska på köerna.

Utöver vägarbeten kan också olika publikevenemang förorsaka rusningar under midsommaren. På vägar som normalt är lugna kan det uppstå rusningar på grund av riklig publik.

Information om pågående vägarbeten och andra störningar finns på Traffic Management Finlands webbplats Trafikläget på adressen: https://liikennetilanne.tmfg.fi/

Planering av alternativa körrutter och ett bra körskick är det viktigaste för ett lyckat midsommarresande

I ett lyckat midsommarresande ingår förhandsplanering av rutten under midsommaren, undvikande av eventuella rusningsplatser och naturligtvis gott humör – också på hemvägen. Det lönar sig att på förhand fästa uppmärksamhet på körskicket, så att hemresan förlöper säkert.

”De som åker till festivaler eller på annat sätt firar midsommaren gör klokt i att också i tid planera hemfärden och på förhand komma överens om vem som kör. Vid planeringen av tidtabeller är det viktigt att också beakta pauser i båda riktningarna, säger Jussi Pohjonen, ledande expert vid Transport- och kommunikationsverket.

Nykter och skarp bakom ratten

Trafikskyddet uppmuntrar också alla midsommarfirare att tillsammans se till att ingen sätter sig bakom ratten berusad – oavsett rusmedel. Personskador som beror på rattfylleri koncentreras till sommarmånaderna, och redan en liten mängd alkohol ökar riskerna i trafiken. Därför lönar det sig att redan på förhand fundera på hur transporterna sköts.

”Det är absolut klart, att ingen sätter sig berusad bakom ratten. Om du ens lite tvekar om du är i körskick, då ska du skjuta framåt hemfärden. Dessutom gäller det på vägen att fokusera på den viktigaste uppgiften, dvs. på körandet. Föraren ska exempelvis frivilligt till passagerarna överlåta uppdateringar i sociala medier eller kartläsning. När du kör, kör”, säger Rainer Kinisjärvi, Trafikskyddets regionchef i Uleåborg.

Polisen övervakar trafiken under midsommaren

Polisinspektör Heikki Kallio från Polisstyrelsen påminner om att polisen övervakar midsommartrafiken på traditionellt vis och med utrustning för automatisk övervakning. Huvudvikten vid övervakningen läggs vid körhastigheter, omkörningar och köravstånd.

”På midsommaraftonen och -dagen finns på programmet dessutom effektiviserad övervakning av rattonykterhet i närheten av festplatser och restauranger samt också av sjötrafiken”, säger Kallio.

Midsommarvädret är instabilt i norr, i söder är det varmt sommarväder

Enligt den prognos som Meteorologiska institutet gjort den 18 juni rör sig ett lågtryck på midsommarafton från Sverige över Lappland. Lågtrycket medför regn i landets norra del och regn- eller åskskurar i landets östra del. I åskskurarna i öster kan det förekomma starka vindbyar. I väster är det på fredagen mestadels uppehållsväder. Temperaturen stiger på midsommaraftonen i de södra och mellersta delarna som högst till 22–26 grader, vid kusten är det svalare. Temperaturen stiger ända upp till södra Lappland till över 15 grader, men längre norrut stannar temperaturen kring 10 grader. Under midsommarnatten förekommer regn främst i landets norra del, i söder är det mest sannolikt uppehållsväder.

På midsommardagen fortsätter det instabila vädret i landets norra del, men i södra delen fortsätter huvudsakligen det klara vädret. Lördagen är blåsig i landets södra och mellersta del. Temperaturen stiger i söder och öster över 20 grader, i väster och norr är den mellan 15 och 20 grader, i norra Lappland är det svalare.

På söndag avtar regnen också i norr. Temperaturen stiger på söndagen i landets södra och mellersta delar till kring 20 grader, i norr är temperaturen huvudsakligen mellan 10 och 15 grader.

Mer information

ITM Finland Vägtrafikcentral

Chefen för enheten för trafikstyrning Mika Jaatinen, tfn 040 718 8797

• Twitter: @liikennePKS (Trafiken i huvudstadsregionen)
• Twitter: @liikennetilanne (Trafiken i övriga Finland)
• Tjänsten Trafikläget: rusningar och vägarbeten: https://liikennetilanne.tmfg.fi/

Polisen

• polisinspektör Heikki Kallio, tfn 2095 481 556

Meteorologiska institutet

• kommunikationsexpert Heli Sariola, tfn 029 539 2759
• ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset
• Twitter: @meteorologit

Trafikskyddet

• distriktschef Rainer Kinisjärvi, tfn 020 7282 379

Transport- och kommunikationsverket Traficom

• ledande expert Jussi Pohjonen, tfn 029 5345 310, jussi.pohjonen(at)traficom.fi
• Twitter @JussiPohjonen