Nyheten

Riksdagsledamot Martti Korhonen fortsätter de följande två åren som styrelseordförande i Trafikskyddets styrelse.

Andra av statsrådet utsedda medlemmar som fortsätter är trafikråd Kimmo Kiiski från kommunikationsministeriet (suppleant konsultativ tjänsteman Merja Vahva), polisinspektör Jari Pajunen från inrikesministeriet (suppleant polisinspektör Seppo Sivula), undervisningsråd Jukka Lehtinen undervisnings- och kulturministeriet (suppleant utvecklingscef Jouni Kangasniemi) samt konsultativ tjänsteman Merja Söderholm social- och hälsovårdsministeriet (suppleant regeringssekterare Tiina Muinonen).

Centralorganisationens möte har utsett sju styrelsemedlemmar och deras personliga suppleanter.

Verkställande direktör Ulla Niku-Koskinen (medlem) och säkerhetschef Kalle Parkkari Liikennevakuutuskeskus, Arbetsskyddssekreterare Pasi Ritokoski (medlem) och sekreterare Harri Pasanen (suppleant), Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry LKT Aarne Kivioja (medlem) och professor Timo Tervo (suppleant), Finlands läkarförbund/Trafikläkarvetenskap, sakkunnig i  samhällsteknik Marika Kämppi (medlem) och trafikingenjör Silja Siltala (suppleant), Finlands Kommunförbund, Direktör Kristiina Hannula, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry (medlem) och organisationschef Hanna Seppä, Rahtarit ry (suppleant), ordförande Jarmo Jokilampi, Suomen Autokoululiitto ry (medlem) och ordförande Martti Merilinna, Autoliitto (suppleant) kommunikationschef Saara Remes, Linja-autoliitto ry (medlem) och förvaltningschef Timo Koskinen Taksiliitto (suppleant).

Trafikskyddet är en offentligrättslig förening under övervakning av kommunikationsministeriet. Trafikskyddets styrelse består av en ordförande och elva medlemmar. Statsrådet utnämner ordförande och fyra medlemmar som representerar kommunikationsministeriet, utbildningsministeriet, inrikesministeriet och social- och hälsovårdsministeriet.

Tilläggsinformation

Anna-Liisa Tarvainen, verkställande direktör, Trafikskyddet, tfn 020 7282 350 (kl. 8.15-16.00) eller 040 1979 140
Kaisa Hara, kommunikationschef, Trafikskyddet, tfn 020 7282 317 eller 040 7357 937

Trafikskyddet främjar säkerheten i vägtrafiken genom att påverka människornas trafikbeteende och trafikkulturen. Trafikskyddet är en centralorganisation för rikstäckande trafiksäkerhetsarbete och har 56 medlemssamfund. Genom 12 distriktsbyråer når verksamheten hela landet.