Nyheten
Gående

I enkäten* som gjordes under förra vintern hade 65 procent av svarandena halkat under sin fritid. Man förbereder sig i första hand på halt före genom att reservera mera tid för färden och genom att uppmärksamma valet av skor. Så gott som alla tycker att det är viktigt att förbereda sig vid halt väglag. En tiondel uppgav dock att de inte på något sätt förbereder sig vid halka.

”Vintern erbjuder rikligt med bra möjligheter att vistas utomhus. När man väljer utrustning för fritidsaktiviteterna tänker man kanske inte i första hand på att förebygga halka. Även den mest erfarna motionären kan halka omkull och t.ex. joggaren borde under vinterperioden fundera över valet av skor och kanske välja skor med dubbar”, tipsar specialist Kaarina Tamminiemi från SOSTE ry.

”Halkan kan också överraska mitt under länken, den sandade ytan i början kan bakom nästa krök växla till förrädisk halka. Skador förorsakade av halkan, som exempelvis handledsfrakturer kan försvåra det dagliga livet under lång tid”, konstaterar Tamminiemi.

Tips vid valet av vinterskor

Bra vinterskor har en sula som är mjuk och porös och som inte stelnar ens vid minusgrader. En grovt mönstrad sula och bred klack är också bra. Ännu säkrare är det att använda skor med dubbar och halkskydd när det är halt.

När man skaffar halkskydd är det viktigt att ta med de skor som man i huvudsak tänker använda halkskydden med. Innan köpet lönar det sig att försäkra sig om att de passar på skorna och också pröva hur lätt de kan tas på och av skorna.

Halkskydden ska vara typgranskade och certifierade och ha CE-märkning. Bl.a. skomakare, skoaffärer och många stora varuhus säljer halkskydd.

Tips när du köper skor:

  1. Granska sulan på vinterskon. Bra vinterskor har en låg, bred klack, en grovt mönstrad sula och en porös botten. Testa också skor med dubbar.
  2. Anpassa vid behov. Skomakaren kan byta ut skosulor av plast till gummisulor som ger mera grepp.
  3. Kontrollera kvaliteten på halkskydden. Trygga halkskydd har CE-märkning.
  4. Prova först och köp sedan. Det lönar sig att prova halkskydden på de skor man tänker använda dem, innan man köper dem.


Tilläggsinformation:

specialist Kaarina Tamminiemi, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Ordförande för kampanjen förebyggande av olyckor i hemmet
tfn. 040 577 4614
www.pysypystyssa.fi

*Under förra vintern undersökte man halkolyckor bland fotgängare. Undersökningen genomfördes av TNS Gallup Oy på uppdrag av Trafikskyddet. Uppgifterna samlades in genom en internetpanel i GallupForum i december 2014. Enkäten besvarades av 1 656 finländare.

Hålls på benen – kampanjen främjar säkerheten för fotgängare på vintern. I kampanjen deltar: Aivovammaliitto, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Finansbranschens Centralförbund, Meteorologiska institutet, Trafikskyddet, Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Röda Korset, Inrikesministeriet, Social- och hälsovårdsministeriet, Finlands Kommunförbund, Räddningsbranschens Centralförbund i Finland, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys, Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund, Institutet för hälsa och välfärd, Arbetshälsoinstitutet, LähiTapiola, Nikander ja Wiinikka Oy, Taitavat Suutarit ry och VJ Sarva.