Nyheten
Lätt trafik
Gående

Enligt en enkät* förbereder sig sex av tio finländare inför halt väglag genom att reservera tid för resan och fästa uppmärksamhet vid valet av skor**. En femtedel övar upp balansen. Något färre använder halkskydd. Endast ungefär tio procent av de som svarade förbereder sig inte på något sätt inför halt väglag.

”Man behöver inte låta sig överraskas av halt väglag. Med små ändringar kan man åstadkomma stor effekt. Motion som ger bättre muskelkondition och balans, särskilt benens muskelkondition, hjälper till att förebygga halkande och fall på grund av halka”, tipsar specialisten Kaarina Tamminiemi från SOSTE ry.

Dans som hobby ger bättre balans

Man kan öva upp balansen genom att regelbundet, till exempel hemma, utföra rörelser som ger bättre muskelkraft och rörlighet. Att upprätthålla god hälsa och rörelseförmåga gör det enklare att klara av en halkning och eventuella konsekvenser.

En enkel övning är att stå på ett ben eller att stå på tå, något man till exempel kan göra medan man tittar på TV. Det lönar sig att träna upp balansen regelbundet – även när den inte ännu är särskilt bra. Bra metoder för detta är till exempel bollspel, skidåkning eller dans***.

”Dansa kan man göra ensam, som par eller i grupp. När man dansar övar man upp balansen, att ta olika steg, byta riktning och att hålla rytmen, vilket gör det enklare att hålla balansen och att få bättre balans”, berättar Tamminiemi.

Säkerhetskampanjen för fotgängare vintertid, Håll dig på benen, väcker i morgontrafiken

Kampanjen Håll dig på benen syns i kollektivtrafiken från och med den första veckan i januari.

Dessutom syns kampanjen i de sociala medierna med hashtaggen #pysypystyssä. På webbplatsen www.pysypystyssä.fi publiceras i december-januari artiklar där man ur olika synvinklar behandlar halkolyckor och hur man kan förebygga dem.

Mer information:

Allmänt om kampanjen
specialist Kaarina Tamminiemi, ordförande för kampanjen Håll dig på benen
SOSTE Finlands social och hälsa rf, tfn 040 5774614
planerare Susanna Jussila, Finlands Röda Kors, förebyggande av olyckor hemma och på fritiden, tfn 020 7012178
Att förebygga fallolyckor
utvecklingschef Riitta Koivula, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 029 5248437
diplomdanslärare Liisa Kaltainen, Tanssikeskus, tfn 040 5059010

Kampanjen Håll dig på benen främjar fotgängarnas säkerhet vintertid. I kampanjen deltar:
Hjärnskadeförbundet, Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete Ehyt rf, Finansbranschens Centralförbund, Helsingfors stad, Meteorologiska institutet, Trafikskyddet, LokalTapiola, Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK, Nikander ja Wiinikka Oy, Partioaitta, Sarva-dubbskor, Inrikesministeriet, Social- och hälsovårdsministeriet, Finlands Kommunförbund, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland, Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund, Taitavat Suutarit ry, Institutet för hälsa och välfärd och Arbetshälsoinstitutet.

*Trafikskyddet 2015

** Vid halt väglag är det viktigt att använda stadiga skor avsedda för vinterförhållanden. Bra skor för halt väglag har sulor av ett mjukt och poröst material som inte blir hårda i kyla. En ordentligt räfflad, låg och bred klack är en fördel. Halkskydd och dubbade skor ökar säkerheten. Halkskydden bör vara typgranskade och certifierade och därmed CE-märkta.

***UKK-institutet berättar hur dans passar för alla åldrar och även för specialgrupper