Nyheten

I morgon den 3 juni firas den internationella plankorsningsdagen. Dagen firas redan för sjätte gången och sloganen är "Ta ingen risk, utan vänta". Att rikta uppmärksamheten åt ett annat håll och ta onödiga risker ökar risken att råka ut för en plankorsningsolycka, som annars kunde ha undvikits. 

"Brådska och fokusering på andra saker kan avleda såväl bilförares som cyklisters och fotgängares uppmärksamhet i plankorsningar. Det är viktigt att vara observant och vänta, oberoende av hur bråttom man har", säger polisinspektör Timo Ajaste vid Polisstyrelsen.

En orsak till nonchalansen kan också vara att man förlitar sig på att det inte kommer något tåg den här gången heller.

"Man bör ändå komma ihåg att det också på mindre trafikerade banavsnitt kan röra sig olika typer av dragfordon som inte alltid går enligt tidtabell. Statistiken visar att det är erfarna bilförare i bekanta plankorsningar med lite trafik som råkar ut för största delen av plankorsningsolyckorna ", påpekar järnvägsdirektör Yrjö Mäkelä vid Trafi.

I år har det redan skett 20 plankorsningsolyckor, där 4 personer har omkommit. Året ser ut att bli det dystraste på flera år i fråga om plankorsningolyckor.

Snabbare och säkrare tågtrafik genom att avskaffa plankorsningar

Förutom att informera om riskerna, vidtas också andra åtgärder för att förbättra säkerheten i plankorsningarna. Bästa sättet att förbättra säkerheten är att avskaffa plankorsningarna. Varje år avskaffas cirka 100 plankorsningar i Finland, men antalet varierar mycket på årsnivå.
Plankorsningar avskaffas normalt i samband med banprojekt. Till exempel i projektet Seinäjoki–Uleåborg ska alla 104 plankorsningar mellan Seinäjoki och Uleåborg avskaffas före slutet av 2017. Då plankorsningarna avskaffas kan tåget köra med högre hastighet, eftersom plankorsningar inte är tillåtna på järnvägar där hastigheten är över 140 km/h.

Det finns nästa 2 900 plankorsningar på huvud- och sidospåren i statens bannät, och alla kan inte avskaffas med de nuvarande resurserna. Förutom att avskaffa plankorsningarna finns det också andra, mera förmånliga, sätt att förbättra säkerheten i dem. Till exempel kan plankorsningarna göras säkrare med hjälp av bommar och  olika typer av varningsanordningar.

"Oberoende av vad plankorsningen är försedd med, måste man vara försiktig. Ta alltså ingen risk, utan vänta och försäkra dig om att du tryggt kan korsa järnvägen", säger Marko Tuominen, säkerhetschef för järnvägsfunktionerna vid Trafikverket.

Ersätt den farliga rutinen med dessa plankorsningsanvisningar

I plankorsningar är rutinen en riskfaktor, som man inte ska låta ta överhanden. Utvecklingschef Antero Lammi vid Trafikskyddet rekommenderar att man frigör sig från farliga rutiner och repeterar följande plankorsningsanvisningar:

  • Sakta farten då du närmar dig en plankorsning. Stanna vid behov. Stanna vid stoppmärke.
  • Försäkra dig om att det inte kommer något tåg. Titta och lyssna, öppna fönstret på glänt om det behövs.
  • Om ett tåg närmar sig, varningsanordningarna ger larm eller bommen är nere eller fälls, börja inte korsa banan.
  • Vänta på att bommarna höjs och ljusen växlar. Försäkra dig om att det inte kommer andra tåg från någotdera hållet.
  • Kom ihåg att det är den som korsar banan som har ansvaret.

Ytterligare information
Trafikverket

säkerhetschef för järnvägsfunktionerna Marko Tuominen, tfn 029 534 3981
fornamn.efternamn(at)trafikverket.fi

Trafi
järnvägsdirektör Yrjö Mäkelä, tfn 029 5346 825
fornamn.efternamn(at)trafi.fi

Trafikskyddet
Utvecklingschef Antero Lammi, tfn 020 7282 346 / 040 548 5380
fornamn.efternamn(at)liikenneturva.fi

Polisen
polisinspektör Timo Ajaste, tfn 0295 481755
fornamn.efternamn(at)poliisi.fi

Tagit: 
tasoristeys, tasoristeysonnettomuudet