Nyheten
Bilkörning

I de tidigare däckratsiorna har man kunnat konstatera att mången bilist omedvetet under sommarens lopp nöter sina däck i uselt skick. Lagen föreskriver ett minst 1,6 millimeters mönsterdjup för sommardäck, men säkerhetsrekommendationen vid blötföre är minst 4 millimeter. Däckets mönsterdjup inverkar i avgörande grad på vattenplaningstendensen och bromssträckorna på våt vägyta.

Spara på naturen och plånboken

Kampanjchef Risto Keskiruokanen uppmanar bilisterna att också fästa uppmärksamhet vid riktigt däcktryck och för väglaget lämplig däcktyp. ”Med regelbunden kontroll av däcktrycket kan var och en med små insatser spara på naturen och sin plånbok.  Med dubbfria vinterdäck får man köra även på sommaren, med det är inte att rekommendera på grund av däckets dåliga blötföresegenskaper”.

I takt med den tekniska utvecklingen kan man kontrollera däcktrycket behändigt på bilens instrumentbräda. Från början av november finns det på alla nya personbilar ett övervakningssystem för däcktrycket (TPSM), som informerar bilisten om däcktrycket och temperaturen samt larmar om möjliga avvikelser. Även traditionell kontroll av däcktrycket behövs fortfarande, ty däcktrycket måste man även i framtiden reglera själv.

Uppföljning av däckens skick

Sommardäckens höstskick på person- och paketbilar har i Finland undersökts regelbundet sedan 1997 i samband med däckratsiorna. Under årens lopp har över 169 000 person- och paketbilars däck undersökts på 180 olika orter. På grund av det omfattande undersökningsmaterialet kan man analysera sommardäckens skick både landskaps- och ortvis.

Resultaten år 2012 var de sämsta på tio år. Dåliga sommardäck påträffades (med mönsterdjup på 0-2 mm) hos 15,6 procent av bilisterna. Senaste höst arrangerades däckratsior
enbart på ett fåtal orter, varför det är skäl att förhålla sig med viss reservation till resultaten. Då påträffades dåliga sommardäck hos nästan var femte bilist (19,4 %).

Kampanjtemat betonar bilistens eget ansvar

Forskningschef Juha Valtonen från Trafikskyddet betonar både däckens och körsättets betydelse i krävande väglag. ”Exceptionella hällregn och slitspåren på vägytan sätter däckens förmåga att parera vattenmängderna på prov. Körhastigheten borde alltid anpassas enligt rådande körförhållanden och bilisten bör se till att däckens väggrepp är tillräckligt också för överraskande situationer”, instruerar Valtonen.

Polisinspektör Kari Onninen från Polisstyrelsen poängterar betydelsen av upplysning för att förbättra trafiksäkerheten. ”Kampanjtemat Kolla däcken i tid betonar bilistens eget ansvar även i däckfrågor. En påminnelse om däckens skick är fortfarande behövlig varje höst, konstaterar Onninen.

Tilläggsuppgifter:

forskningschef Juha Valtonen, Trafikskyddet, tel. 020 728 2310
kampanjchef Risto Keskiruokanen, Bildäcksförbundet r.f., tel. 0400 698 216
polisinspektör Kari Onninen, Polisstyrelsen, tel. 0295 481 757