Nyheten
Bilkörning

I höst kommer Bildäcksförbundet, Trafikskyddet och polisen att föra kampanjen för bättre däcksäkerhet denna gång med tonvikt på information. Informativa däckratsior arrangeras under innevarande vecka i Helsingfors, Jyväskylä, Kuopio, Björneborg och Rovaniemi. Därtill fäster polisen uppmärksamhet på däckens skick i samband med den normala trafikövervakningen.

Var tionde bilist körde med dåliga däck

Senaste höst arrangerades däckratsiorna i stor omfattning efter ett mellanår. Under kampanjveckan kontrollerades sammanlagt 8 748 person- och paketbilars däck på 45 olika orter. Uppmärksamhet fästes huvudsakligen igen på däckens mönsterdjup. Däcken klassificeras som dåliga ifall det mest slitna däckets mönsterdjup är under 2,5 mm.

Av bilisterna körde 10,5 procent med dåliga däck, vilket är färre än någonsin tidigare under hela uppföljningsperioden. Andelen bilar med dåliga däck var hela 4,8 procent mindre än två år tidigare. Med olagliga, dvs. med däck vilkas mönsterdjup är under 1,6 mm, körde endast två procent av bilisterna.

Andelen bilar försedda med dåliga däck varierade år 2016 landskapsvis mellan 8,1 och 24,4 procent. De regionala skillnaderna i sommardäckens höstskick har, med ett par undantag, tydligt minskat under uppföljningen. Undersökningsmaterialet har inte vägts att motsvara bilparkens regionala fördelning, vilket betyder att exempelvis Nyland och Egentliga Finland i undersökningen är underrepresenterade och Lappland kraftigt överrepresenterat.

Däcken körs omedvetet ner i dåligt skick

Kampanjchef Hannu Lintala från Bildäcksförbundet förmodar att mången bilist omedvetet kör sina däck i dåligt skick. ”Av de bilister som senaste höst körde med undermåliga däck var bara var fjärde medveten om skicket på sina däck. Däckens slitage bör kontrolleras även under pågående körperiod. Mönsterdjupet är lätt att konstatera med tillhjälp av en 2-euros slant, vars yttre kant är fyra millimeter”, tipsar Lintala.

Forskningschef Juha Valtonen på Trafikskyddet uppmanar bilisterna att fästa uppmärksamhet vid däck och förhållandena. ”Enligt gjorda undersökningar inverkar regnväder inte särskilt mycket på iakttagandet av tryggt säkerhetsavstånd. Väderleken och föret har endast liten inverkan på genomsnittshastigheterna och även då är det främst fråga om en sänkning av farten på grund av skymd sikt. Bilisternas beteende ändras inte tillräckligt i dåligt väglag”.

Polisinspektör Heikki Ihalainen från Polisstyrelsen betonar förarens ansvar för bilens och däckens skick. ”Polisen deltar i mån av möjlighet i däckratsior som arrangeras denna vecka. Därtill fäster vi uppmärksamhet på däckens skick i samband med den normala trafikövervakningen. Polisen ingriper i de grövsta försummelserna med anmärkning eller böter.”

Mer information: www.autonrengasliitto.fi ja www.rengasratsia.fi

Tagit: 
Däckratsia-kampanj