Område

Trafikform

Tid

Bristande regelkännedom för gårds- och gågator – observera även den nya cykelgatan

Säker skolväg är den bästa mätaren på trafiksäkerhet

Försummelse av reglerna har orsakat många farliga situationer – en del trafikanter har också upptäckt sina egna misstag

Finländarna är ett mobilfrälst folk också i trafiken

Ger du positiv respons i trafiken? Det borde du.

Trafiksäkerheten har förbättrats 2016

Vasa stad och Vasa centralsjukhus kartlägger tillsammans personalens säkerhet under vägen till och från jobbet

Svenskarna är mer uppmärksamma vid skyddsväg än finländarna

Panikinbromsningar framför skyddsväg är vardagsmat