Område

Trafikform

Tid

Försummelse av reglerna har orsakat många farliga situationer – en del trafikanter har också upptäckt sina egna misstag

Finländarna är ett mobilfrälst folk också i trafiken

Ger du positiv respons i trafiken? Det borde du.

Trafiksäkerheten har förbättrats 2016

Vasa stad och Vasa centralsjukhus kartlägger tillsammans personalens säkerhet under vägen till och från jobbet