Område

Trafikform

Tid

Försummelse av reglerna har orsakat många farliga situationer – en del trafikanter har också upptäckt sina egna misstag

Finländarna är ett mobilfrälst folk också i trafiken

Två av fem har råkat ut för en farlig situation på grund av för hala skor

Trafiksäkerheten har förbättrats 2016

Vasa stad och Vasa centralsjukhus kartlägger tillsammans personalens säkerhet under vägen till och från jobbet