Område

Trafikform

Tid

Bristande regelkännedom för gårds- och gågator – observera även den nya cykelgatan

Var tredje anser att dubbskor eller halkskydd är för besvärliga – trots tydliga fördelar