Område

Trafikform

Tid

Reservera tid, undvika brådska och håll dig på benen när vinterhalkan slår till

Säker skolväg är den bästa mätaren på trafiksäkerhet

Försummelse av reglerna har orsakat många farliga situationer – en del trafikanter har också upptäckt sina egna misstag

Finländarna är ett mobilfrälst folk också i trafiken

Elsparkcyklarna väcker oro – men får även tack av finländarna

Över nio av tio fotgängare stannar för rött ljus

Två av fem har råkat ut för en farlig situation på grund av för hala skor