Område

Trafikform

Tid

Säker skolväg är den bästa mätaren på trafiksäkerhet

Försummelse av reglerna har orsakat många farliga situationer – en del trafikanter har också upptäckt sina egna misstag

Finländarna är ett mobilfrälst folk också i trafiken

Elsparkcyklarna väcker oro – men får även tack av finländarna

Över nio av tio fotgängare stannar för rött ljus

Två av fem har råkat ut för en farlig situation på grund av för hala skor

Håll dig på benen på fredag – halt väglag kring lilla jul ökar fallrisken

Ger du positiv respons i trafiken? Det borde du.

Varannan finländare använder reflex

Nio av tio fotgängare stannar vid rött ljus

Fyra av tio har fallit på grund av halka

Var vägen hal? – Medborgarnas egna observationer till hjälp för utarbetandet av varningar

Trafiksäkerheten har förbättrats 2016

De vuxna bär ansvaret för säkra skolvägar

Vasa stad och Vasa centralsjukhus kartlägger tillsammans personalens säkerhet under vägen till och från jobbet

Tryggt till skolan i Jakobstadsregionen

Svenskarna är mer uppmärksamma vid skyddsväg än finländarna

Panikinbromsningar framför skyddsväg är vardagsmat