Område

Trafikform

Tid

Trötthet syns också i arbetstrafiken

Drömmarnas arbetsresor leder mot drömmarnas arbetsdag

Mörkret gör det utmanande på vägen – påminnelse om reflexer önskas

Säkerhetsbälte behövs även i tätortshastigheter

En trygg skolväg för barnen förutsätter bättre beteende av de vuxna vid övergångsställena

Omkörningsbehovet tar många till riskgränserna

Hastighetsbegränsningen är inte rekommenderad hastighet

Fortfarande oklarheter i rondellkörning

Likgiltighet gentemot trafikljus och stoppskyltar fördöms

Bristande regelkännedom för gårds- och gågator – observera även den nya cykelgatan

Var sjunde har varit rädd för att somna i ratten under det senaste året

Skolvägarna blir livligare och det kräver vaksamhet av föräldrarna

Säkerhetsavstånd är det magiska ordet vid omkörning av en cyklist

Finländarna har gjort en liten överhastighet till en vana

Kunskap om säkerhetsavstånd syns ofta inte i praktiken

Det passar sig inte att slarva med bilbarnstolen ens på korta sträckor

Bara en passagerare per bilbälte

Var tredje upplever ofta brådska under sin arbetsresa

Vanan är ofta orsaken till att man använder mobilen när man kör

Finländarnas inställning till rattfylleri är med europeiska ögon sett sträng – trots det sätter man sig bakom ratten