Område

Trafikform

Tid

Skydda zebror och virtuella lektioner – trafiksäkerhetsveckan utmanar skolor att tänka på trygga promenader och cykling

Försummelse av reglerna har orsakat många farliga situationer – en del trafikanter har också upptäckt sina egna misstag

Finländarna är ett mobilfrälst folk också i trafiken

Ger du positiv respons i trafiken? Det borde du.

De flesta som omkommer i cykelolyckor är äldre män

Irritation i trafiken är allmänt – färre låter det synas

Nu kan barnen lära sig cykla i virtuell verklighet

Trafiksäkerheten har förbättrats 2016

Har du vett nog att använda skallen?

Vasa stad och Vasa centralsjukhus kartlägger tillsammans personalens säkerhet under vägen till och från jobbet

Cykelhjälm är en oersättlig säkerhetsutrustning

Hjulen rullar på cykelveckan i Vasa O-O’