Område

Trafikform

Tid

Försummelse av reglerna har orsakat många farliga situationer – en del trafikanter har också upptäckt sina egna misstag

Finländarna är ett mobilfrälst folk också i trafiken

Bilister berättar: jag skulle kunna vara mer hänsynsfull vid övergångsställen

Irritation i trafiken är allmänt – färre låter det synas

Trafiksäkerheten har förbättrats 2016

Vasa stad och Vasa centralsjukhus kartlägger tillsammans personalens säkerhet under vägen till och från jobbet

Var annan använder reflex

Ett steg i rätt riktning för vägtrafiksäkerheten 2014

Finländarna vill ha säker skyddsväg