Område

Trafikform

Tid

Bristande regelkännedom för gårds- och gågator – observera även den nya cykelgatan

Försummelse av reglerna har orsakat många farliga situationer – en del trafikanter har också upptäckt sina egna misstag

Finländarna är ett mobilfrälst folk också i trafiken

Trafiksäkerheten har förbättrats 2016