Område

Trafikform

Tid

Över hälften av cyklisterna använder belysning

Skydda zebror och virtuella lektioner – trafiksäkerhetsveckan utmanar skolor att tänka på trygga promenader och cykling

Försummelse av reglerna har orsakat många farliga situationer – en del trafikanter har också upptäckt sina egna misstag

Finländarna är ett mobilfrälst folk också i trafiken

Lärarna ser trafikfostran som viktig, men vill ha stöd för förverkligandet

Två av fem har råkat ut för en farlig situation på grund av för hala skor