Område

Trafikform

Tid

Drömmarnas arbetsresor leder mot drömmarnas arbetsdag

Trafiksäkerhetsveckan: Se och syns

Bristande regelkännedom för gårds- och gågator – observera även den nya cykelgatan

En femtedel av finländarna tror att styrstångsfylleri är lagligt

Skolvägarna blir livligare och det kräver vaksamhet av föräldrarna

Många vintercyklister utrustar sig ordentligt för årstiden

Över hälften av cyklisterna använder belysning

Skydda zebror och virtuella lektioner – trafiksäkerhetsveckan utmanar skolor att tänka på trygga promenader och cykling

Försummelse av reglerna har orsakat många farliga situationer – en del trafikanter har också upptäckt sina egna misstag

Finländarna är ett mobilfrälst folk också i trafiken

Lärarna ser trafikfostran som viktig, men vill ha stöd för förverkligandet

Två av fem har råkat ut för en farlig situation på grund av för hala skor

Skolornas trafiksäkerhetsvecka satsar på att barn promenerar och cyklar tryggt och säkert

Bilister berättar: jag skulle kunna vara mer hänsynsfull vid övergångsställen

Var fjärde har cyklat berusad

Bra före och cykelvägsnätverk uppmuntrar finländarna till att cykla

Irritation i trafiken är allmänt – färre låter det synas

Nu kan barnen lära sig cykla i virtuell verklighet

Trafiksäkerheten har förbättrats 2016