Område

Trafikform

Tid

Blinkers blir sällan använda i rondeller

Trötthet syns också i arbetstrafiken

Unga ofta påverkade av rusmedel i trafiken

Föräldrarnas roll i de ungas trafikbeteende är betydande

Finländarnas körskick försämras mest av trötthet

Under den mörka tiden på året krävs fungerande strålkastare och inga bländande skärmar inne i bilen

Drömmarnas arbetsresor leder mot drömmarnas arbetsdag

Mörkret gör det utmanande på vägen – påminnelse om reflexer önskas

Säkerhetsbälte behövs även i tätortshastigheter

Coronavåren inspirerade till digital inlärning av säker cykling

Trafiksäkerhetsveckan: Se och syns

Majoriteten av finländarna håller med om att det är fördelaktigt att använda hjälm

Ryttare – se till att du kan trafikreglerna och kan urskiljas i trafiken

Sex av tio cyklister har förberett sig med belysning

En trygg skolväg för barnen förutsätter bättre beteende av de vuxna vid övergångsställena

Omkörningsbehovet tar många till riskgränserna

Hastighetsbegränsningen är inte rekommenderad hastighet

Fortfarande oklarheter i rondellkörning

Likgiltighet gentemot trafikljus och stoppskyltar fördöms

Bristande regelkännedom för gårds- och gågator – observera även den nya cykelgatan