Område

Trafikform

Tid

Vasa stad och Vasa centralsjukhus kartlägger tillsammans personalens säkerhet under vägen till och från jobbet

Trevligare med automatväxel – seniorernas och bilisternas säkerhetsdag i Vasa 22.5.2014

Hjulen rullar på cykelveckan i Vasa O-O’