Område

Trafikform

Tid

Trafiksäkerheten har förbättrats 2016

De vuxna bär ansvaret för säkra skolvägar

Vasa stad och Vasa centralsjukhus kartlägger tillsammans personalens säkerhet under vägen till och från jobbet