Område

Trafikform

Tid

Trafiksäkerheten har förbättrats 2016

Vasa stad och Vasa centralsjukhus kartlägger tillsammans personalens säkerhet under vägen till och från jobbet

Det irriterar att köra för nära