Område

Trafikform

Tid

Trafiksäkerheten har förbättrats 2016

Har du vett nog att använda skallen?

Vasa stad och Vasa centralsjukhus kartlägger tillsammans personalens säkerhet under vägen till och från jobbet