Meddelanden
Bilkörning
Moped bil / Lätt fyrhjuling
Mopedkörning
Riksomfattande

Trafikskyddet erbjuder en webb-baserad inlärningsmiljö för unga förare och den spelliknande världen behandlar beslut och svåra situationer som påverkar ungdomars trafiksäkerhet.

”Uusi kuljettaja.fi” materialet som betonar egna val bidrar till ett trafiksäkrare beteende, erbjuder sätt att behandla sociala risker och genom detta också möjliggöra undvikande av risker. Med hjälp av inlärningsmiljön är den unga förberedd att möta socialt svåra situationer som ökar riskerna i trafiken och som uppstår ur grupptryck.

”Avsikten är att erbjuda ungdomarna ett sätt att få information, att få fundera över och nästan prova på svåra situationer”, konstaterar Trafikskyddets utbildningschef Antero Lammi.

Inlärningsspel kostnadsfritt

Trafikskyddet har fått inlärningsspelet från Mercedes-Benz Driving Academy. Spelet används i USA, Canada och Holland. Finland är det enda land där det kan användas kostnadsfritt av alla.

Samarbetet grundar sig för Trafikskyddets del på viljan att stöda olika samfund, medborgare och företag i det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet. Mercedes-Benz har gett Trafikskyddet lov att använda inlärningsspelet, eftersom Trafikskyddets verksamhet är trafiksäkerhetsfrämjande och inte vinstdrivande.

”Att ta fram inlärningsspelet är en del av vårt företagsansvar”, berättar Nick Sanders från Mercedes-Benz Driving Academy.

Testa: uusikuljettaja.fi

Tilläggsinformation

Utbildningschef Antero Lammi tfn 020 7282 346
Planerare Lena von Knorring tfn 020 7282 347

Trafikskyddet främjar säkerheten i vägtrafiken genom att påverka människornas trafikbeteende och trafikkulturen. Trafikskyddet är en centralorganisation för rikstäckande trafiksäkerhetsarbete och har 56 medlemssamfund. Genom 12 distriktsbyråer når verksamheten hela landet.

Följ oss på Twitter