Meddelanden
Bilkörning
Motorcyklist
Tung trafik
Riksomfattande

Enligt lagen är bilföraren skyldig att alltid visa riktningstecken när han eller hon flyttar fordonet i sidled, exempelvis vid sväng, byte av körfält eller vid start från vägkanten. Enligt de färska uppföljningar* som Trafikskyddet har gjort använder var femte bilist inte blinkers då de svänger.

”Om uppmärksamheten är riktad på något annat än trafiksituationen, kan man lätt glömma att använda blinkers eller slå på blinkers för sent. Vissa kan också tänka att det är helt onödigt att visa riktningstecken då man byter körfält på en halvtom väg”, funderar Trafikskyddets områdeschef Leena Piippa.

”Ingen är ensam i trafiken och väldigt få kan läsa tankar. Det är av största vikt att visa vad man tänker göra och att använda blinkers är ett bra sätt att kommunicera i trafiken”, konstaterar Piippa.

Ta för vana att blinka

”Det lönar sig att ta för vana att alltid använda blinkers, även fastän man inte skulle se andra fordon på vägen. Man bör komma ihåg att visande av riktningstecken till exempel då man kör ut från en rondell också är till nytta för dem som använder sig av en lätt trafikled d.v.s. cyklister och mopedister”, påminner Piippa om.

Man bör blinka i god tid före man tänker svänga. Att visa riktningstecken befriar ändå inte föraren från ansvaret att försäkra sig om att svängen kan göras säkert: man får svänga på ratten först då man kan göra det på ett säkert sätt. Förutom att visa riktningstecken visar föraren genom att sänka hastigheten, signalera med bromsljusen, genom att välja körlinje och vid behov också genom att söka ögonkontakt att han eller hon tänker byta körlinje. Att använda blinkers gör också trafiken smidigare. När man visar riktningstecken i god tid, kan övriga trafikanter bättre förutse trafiksituationen och exempelvis lättare undvika onödig inbromsning.

”Förutom, att det är en väsentlig del av samspelet i trafiken, kan användningen av blinkers också vara ekonomiskt och minska avgasutsläppen”, uppmuntrar Piippa.

Tilläggsinformation
områdeschef Leena Piippa, Trafikskyddet, 020 7282 386

* I Trafikskyddets uppföljningar granskar man om föraren använde blinkers vid sväng eller inte. Man tolkar det som om föraren använt blinkers, även fastän det inte skedde i god tid före sväng. Man bör visa riktningstecken då man svänger och inte exempelvis i samband med att man byter körfält innan man ska svänga.

Trafikskyddet främjar säkerheten i vägtrafiken genom att påverka människornas trafikbeteende och trafikkulturen. Trafikskyddet är en centralorganisation för rikstäckande trafiksäkerhetsarbete och har 57 medlemssamfund. Genom 12 distriktsbyråer når verksamheten hela landet.

Tagit: 
rondell, blinkers