Meddelanden
Bilkörning
Gående
Lätt trafik
Cykling
Vasa

Med en enkät som riktas till personalen utreds hur personalen gör sina arbetsresor och hur faktorer i anslutning till säkerheten påverkar deras val av färdsätt. Samtidigt frågar man hur staden och centralsjukhuset som arbetsgivare kan bidra till ökad arbetsresemotion.

"Trygga arbetsresor är en viktig del av arbetssäkerheten då arbetsresornas proportionella andel av arbetstiden har ökat. Ju tryggare arbetsresan upplevs desto färre hinder finns det för att man ska ta cykeln eller promenera", berättar Heli Lintamo från Trafikskyddet.

En personal som rör på sig mår bättre

Enligt koordinatorn för stadens hälsofrämjande Tarja Paikkala och centralsjukhusets planeringschef Pia Wik inverkar de arbetsreseval som personalen gör på många olika nivåer.

"Att promenera eller cykla till jobbet ökar motionsmängden och inverkar positivt på välmåendet. Ur arbetsgivarens synvinkel innebär välmående igen t.ex. minskad sjukfrånvaro. Å andra sidan kan man tänka på olika alternativ ur miljösynpunkt. Om man i stället för egen bil väljer bussen, minskar det på avgasutsläppen i staden."

Resultaten från Trafikskyddets enkät blir färdiga i april. Både staden och sjukhuset behandlar själva sina egna resultat. Tanken är ändå att man tillsammans kommer med idéer om eventuella fortsatta åtgärder.

"Då vi känner till utgångsläget kan vi se var det eventuellt finns rum för förbättringar. Tillsammans kan vi fundera olika sätt för att utöka till exempel arbetsresemotionen."

Både inom staden och centralsjukhuset har personalen även tidigare uppmuntrats att röra på sig. Staden ordnar varje år under nationella Cykelveckan en cykelbrunch till ära för Cykla till jobbet-dagen, som har blivit populär bland personalen. Under centralsjukhusets kampanj om motion och glädje delade man ut vardagliga motionstips och veckans energiknippe belönades.

"Vi vill uppmuntra även andra arbetsgemenskaper i Vasa att delta i utökandet och förbättrandet av säkerheten för arbetsresemotion", uppmuntrar Wik.

Ytterligare uppgifter:

Kontaktchef Heli Lintamo, Trafikskyddet, tfn 020 7282 376
Koordinatorn för hälsofrämjande Tarja Paikkala, Vasa stad, tfn 040 559 2286
Planeringschef Pia Wik, Vasa centralsjukhus, tfn 06 213 1809