Meddelanden
Bilkörning
Riksomfattande

Trafikskyddet undersökte finländarnas kännedom om trafikregler och vägmärken 2013. Kännedomen om trafikregler ser ut att ha förbättrats sedan 2001.

Sjuttiotvå procent av bilisterna uppgav att de kände till trafikreglerna bra eller riktigt bra. De som kör minst uppgav också att de sämst känner till reglerna. Männen i undersökningen uppgav oftare rätt svar på frågorna om regler än kvinnorna och bilisterna svarade oftare rätt än de som inte kör bil.

I tunnel får man inte göra U-sväng

Tunnelin alkamisesta kertova merkki kieltää myös U-käännöksen teon.

I Vägtrafiklagen år 2006 tillkom många nya vägmärken. Nittiofyra procent av dem som svarade på enkäten kände till märket som meddelar att tunnel börjar. Det fanns dock oklarheter om märkets mer exakta betydelse. En tredjedel visste inte att märket också innebär att det råder förbud att göra en u-sväng. Läs mera om vägmärkena som tillkom 2006 och kännedomen om dem i Trafikskyddets utredning Tunnetaanko säännöt 2013.

Också brister i kännedomen om väjningsplikt

Kärkikolmio ilmoittaa väistämisvelvollisuudesta risteyksessä.

Kännedomen om ”triangeln” eller vägmärke som innebär väjningsplikt i korsning mättes i en öppen frågeställning. Man godkände svar med innebörden att man bör väja för andra. År 2013 kände 91 % av de tillfrågade till vägmärket. Resultatet var bättre än år 2001. Av bilisterna kände ca 95 % och av de icke bilburna kände endast 70 % till ”triangelns” betydelse.

På uppdrag av Trafikskyddet undersökte TNS gallup finländarnas kännedom om trafikregler under våren 2013. Internetenkäten besvarades av 1520 personer.

Tilläggsinformation

utbildningsinstruktör Toni Vuoristo tfn 020 7282 349

Tunnetaanko säännöt? Liikenneturva 2013