Meddelanden
Lätt trafik
Riksomfattande

I uppföljningarna som Trafikskyddet gjorde 2013 framkom det att var annan fotgängare inom tätort använder reflex. Användningen har hållits på samma nivå som året innan.*

”Reflexperioden börjar när kvällarna blir mörkare och fortsätter in på våren. Genom att använda reflex får man den oumbärliga synbarheten också under årets mörkare tid. Nyttan av reflexen är självklar. En bilförare som kör med helljusen på ser en person som går med reflex på tre gånger längre håll än en person som går utan reflex”, konstaterar Trafikskyddets säkerhetsingenjör Ari-Pekka Elovaara.

Man tycker att det är nyttigt att använda reflex, men ändå gör man det inte

Fastän hälften låter bli att använda reflex, visar Trafikskyddets enkätundersökning** att man tycker att det är nödvändigt att använda reflex. Så gott som alla som svarade på enkäten anser att man behöver reflex också på upplyst gata då man rör sig när det är mörkt. Majoriteten (96 %) skulle vilja att deras närstående skulle använda reflex när de rör sig i mörker.

”Med dagens stora utbud hittar alla säkert en reflex för varje användningsändamål och som faller dem i smaken. Det finns design-reflexer som accessoarer och stretch-reflexer som passar för joggingutrustningen. Man kan exempelvis hålla ett reflextalko hemma då man kontrollerar att reflexer finns, och även på de gamla jackorna”, föreslår Elovaara.

Genom reflexdagen som ordnas för andra gången vill Trafikskyddet uppmuntra människorna att inleda reflexsäsongen senast från och med nu. Var lysande genom att använda reflex. Under reflexdagen ordnar Trafikskyddet olika evenemang runt om i Finland. Här kan du läsa om var: www.liikenneturva.fi/heijastinpaiva/tapahtumat

Av samtliga dödsfall med fotgängare inträffade nästan hälften i skymning eller mörker. År 2012 undersökte haverikommissionerna 16 dödsolyckor med fotgängare som hade inträffat i skymning eller mörker. Av de förolyckade använde hälften inte reflex. Under årets mörkaste tredjedel mellan oktober och januari inträffade 45 % av alla personskador med fotgängare. I synnerhet olyckor på skyddsväg inträffar under dessa månader.

Reflexen gör mest nytta om den fästs på rätt sätt:

  • Låt den dingla. En hängande reflex bör fästas i knähöjd så att den kan hänga fritt.
  • Handleden eller överarmen är en bra plats för stretch- eller bandreflex.
  • Bättre med fler än färre. Ju fler reflexer man använder desto bättre syns man i skymning eller mörker för bilisterna.
  • Var flerdimensionell. Reflexer som fästs på bägge sidor hjälper bilisterna att se bredden på den som rör sig i mörkret.
  • Var kvalitetsmedveten. Se till att reflexen du skaffar är CE-godkänd.

Tilläggsinformation

säkerhetsingenjör Ari-Pekka Elovaara, Trafikskyddet, 020 7282 315

www.liikenneturva.fi/heijastinpaiva

*Reflexanvändningen under skymnings- och mörkertiden har granskats av Trafikskyddet sedan år 1993. År 2013 använde 51 % av finländarna reflex inom tätort. Antalet är det samma som för år 2012.

** Undersökningen har gjorts av TNS Gallup Oy på uppdrag av Trafikskyddet. Uppgifterna samlades in under november-december 2013 som en internetpanel i GallupForum. Sammanlagt intervjuades 1677 personer, varav 1353 bilister eller 81 %.

Trafikskyddet främjar säkerheten i vägtrafiken genom att påverka människornas trafikbeteende och trafikkulturen. Trafikskyddet är en centralorganisation för rikstäckande trafiksäkerhetsarbete och har 57 medlemssamfund. Genom 12 distriktsbyråer når verksamheten hela landet.